Экран света
Light Screen, 30 PP

Статусная
Цель: Пользователь

Монстр создает на 5 раундов особое энергетическое поле, поглощающее половину урона специальных атак противника. Поле останется даже после смены монстра пользователя.

Монстры с атакой в: TM & HMРазвитие
#001 Жаблиф
TM 16
#002 Жабзор
TM 16
#003 Фолифрог
TM 16
#025 Ваттон
c 53 ур. | TM 16
#026 Силоватт
TM 16
#035 Эстерелла
TM 16
#036 Астерелла
TM 16
#039 Джипсон
TM 16
#040 Сонсонг
TM 16
#046 Листотел
TM 16
#047 Листвотел
TM 16
#054 Болютка
TM 16
#055 Акваус
TM 16
#063 Эни
TM 16
#064 Саам
TM 16
#065 Сазам
TM 16
#066 Рокиб
TM 16
#067 Рокибор
TM 16
#068 Квадроки
TM 16
#079 Дудося
TM 16
#080 Лаголаг
TM 16
#081 Дуоселл
c 13 ур. | TM 16
#082 Октаселл
TM 16 | c 13 ур.
#096 Ино
TM 16
#097 Коршак
TM 16
#100 Люминьон
TM 16 | c 29 ур.
#101 Люмьен
c 29 ур. | TM 16
#102 Сидерс
TM 16
#103 Саностридж
TM 16
#113 Хилси
c 46 ур. | TM 16
#120 Скафиш
TM 16 | c 46 ур.
#121 Батискафиш
TM 16
#122 Клошар
c 22 ур. | TM 16
#123 Мантедж
TM 16
#124 Кайла
TM 16
#125 Электрозавр
c 26 ур. | TM 16
#135 Вольталит
TM 16
#145 Люмогриф
TM 16 | c 64 ур.
#147 Имуги
TM 16
#148 Кирин
TM 16
#149 Илатон
TM 16
#150 Мутаген
TM 16
#151 Геном
TM 16
#152 Терран
c 31 ур. | TM 16
#153 Церрапт
TM 16 | c 36 ур.
#154 Террацерапт
c 40 ур. | TM 16
#165 Лептибаг
c 12 ур. | TM 16
#166 Кокцинус
c 12 ур. | TM 16
#172 Ваттоня
TM 16
#173 Стрелла
TM 16
#174 Джипсоня
TM 16
#175 Овус
TM 16
#176 Алас
TM 16
#177 Майин
TM 16
#178 Инкин
TM 16
#179 Меешок
c 43 ур. | TM 16
#180 Беешок
c 52 ур. | TM 16
#181 Эфарол
TM 16 | c 57 ур.
#183 Покут
TM 16
#184 Мажиринко
TM 16
#191 Грути
TM 16
#192 Буршрут
TM 16
#196 Люксеолит
TM 16
#199 Бсодинг
TM 16
#203 Унгну
TM 16
#204 Кнур
TM 16
#205 Кнурр
TM 16
#212 Сизомант
TM 16
#218 Фоснейл
TM 16
#219 Фланжин
TM 16
#220 Ленси
TM 16
#221 Ленсерино
TM 16
#222 Кореллик
TM 16
#234 Элдор
TM 16
#238 Гёрди
TM 16
#239 Спаркозавр
TM 16 | c 26 ур.
#242 Реззура
c 46 ур. | TM 16
#243 Громмар
TM 16
#249 Нерейон
TM 16
#250 Иридор
TM 16
#251 Хроносид
TM 16
#269 Баттнайти
c 27 ур. | TM 16
#280 Сенс
TM 16
#281 Сенсиа
TM 16
#282 Семпатия
TM 16
#298 Фокут
TM 16
#307 Дзенос
TM 16
#308 Омдзен
TM 16
#309 Вольтон
TM 16
#310 Амперон
TM 16
#311 Плюш
TM 16
#312 Минуш
TM 16
#313 Гловер
TM 16
#314 Гловия
TM 16
#325 Шмызг
TM 16
#326 Мигроат
TM 16
#337 Лунарит
TM 16
#338 Гелиорит
TM 16
#343 Фатон
TM 16
#344 Миражан
TM 16
#349 Тусклофиш
TM 16
#350 Перламур
TM 16
#352 Колорон
TM 16
#358 Беллингер
TM 16
#361 Снепург
TM 16
#362 Снолинг
TM 16
#375 Биядрон
TM 16
#376 Полидрон
TM 16
#380 Сурейя
TM 16
#381 Фрейяс
TM 16
#385 Дезастра
TM 16
#386 Космотел
TM 16
#387 Гроузи
TM 16
#388 Орасин
TM 16
#389 Грутортл
TM 16
#403 Люкси
TM 16
#404 Люэр
TM 16
#405 Люэрион
TM 16
#417 Сквиспарк
TM 16
#433 Белл
TM 16
#436 Койн
TM 16
#437 Колокойн
TM 16
#439 Арлекид
c 22 ур. | TM 16
#440 Гипохилси
TM 16
#459 Сапинсно
TM 16
#460 Танненсно
TM 16
#462 Полиселл
TM 16 | c 13 ур.
#466 Вольтозавр
c 26 ур. | TM 16
#468 Ласкалас
TM 16
#473 Ленсирон
TM 16
#475 Фемидон
TM 16
#478 Пургетта
TM 16
#479 Барабаш
TM 16
#480 Пенсила
TM 16
#481 Сенсила
TM 16
#482 Волила
TM 16
#488 Лунария
TM 16
#490 Аквилон
TM 16
#493 Примарон
TM 16
#494 Фламольга
TM 16
#495 Випс
TM 16
#496 Льернис
TM 16
#497 Випертина
TM 16
#505 Сурикрыс
TM 16
#517 Сонна
TM 16
#518 Морфина
TM 16
#522 Молняш
TM 16
#523 Громмаш
TM 16
#527 Любокрыл
TM 16
#528 Страстокрыл
TM 16
#531 Мулму
TM 16
#540 Силкор
TM 16
#541 Монторм
TM 16
#542 Бомбимор
TM 16
#547 Вулли
TM 16
#549 Камелиона
TM 16
#561 Амфорёл
c 24 ур. | TM 16
#573 Кларетта
TM 16
#574 Айя
TM 16
#575 Амайя
TM 16
#576 Аюдайя
TM 16
#577 Эмриоз
TM 16 | c 16 ур.
#578 Вакуолер
c 16 ур. | TM 16
#579 Хромоцит
c 16 ур. | TM 16
#582 Пломби
TM 16
#583 Брикетон
TM 16
#584 Эскимур
TM 16
#585 Мака
TM 16
#586 Акама
TM 16
#587 Вольтар
c 34 ур. | TM 16
#594 Курара
TM 16
#595 Элекс
TM 16
#596 Электул
TM 16
#603 Такнун
TM 16
#604 Три-о-Клокс
TM 16
#605 Эон
TM 16
#606 Уфон
TM 16
#615 Гласеокрис
c 17 ур. | TM 16
#636 Инсакр
TM 16
#637 Инсендора
TM 16
#640 Армаар
TM 16
#643 Солейон
TM 16
#644 Оражион
TM 16
#646 Турбиллон
TM 16
#648 Каасандра
TM 16
#649 Антифаг
TM 16
#653 Рарог
c 27 ур. | TM 16
#654 Мифрит
c 31 ур. | TM 16
#655 Вестлис
c 31 ур. | TM 16
#666 Яркокрыл
TM 16 | c 12 ур.
#671 Дриадонна
TM 16
#677 Куарот
c 13 ур. | TM 16
#678 Митадо
c 13 ур. | TM 16
#682 Кензи
TM 16
#683 Кокомисс
TM 16
#684 Медёна
TM 16 | c 58 ур.
#685 Сласедь
c 58 ур. | TM 16
#686 Топсин
c 31 ур. | TM 16
#687 Тервин
TM 16 | c 31 ур.
#694 Саннел
TM 16
#695 Саннелен
TM 16
#698 Люцея
TM 16 | c 47 ур.
#699 Люцеонус
c 50 ур. | TM 16
#700 Фейрилит
c 33 ур. | TM 16
#703 Смарагд
c 60 ур. | TM 16
#707 Кикип
TM 16
#710 Гнилуша
TM 16
#711 Гнилыква
TM 16
#716 Фаринэль
c 5 ур. | TM 16
#719 Алманди
c 60 ур. | TM 16
#720 Локиана
c 15 ур. | TM 16
#722 Спайджи
TM 16
#723 Кейджер
TM 16
#724 Коффиндер
TM 16
#730 Сквидер
TM 16
#736 Базз
TM 16
#737 Баобазз
TM 16
#738 Искразз
TM 16
#742 Миль
TM 16
#743 Абемиль
TM 16
#748 Пойзонэлла
TM 16
#755 Тенефил
TM 16
#756 Тенефлор
TM 16
#761 Беррини
TM 16
#762 Бушбер
TM 16
#763 Смородива
TM 16
#764 Флорибри
TM 16
#765 Деффенгутан
TM 16
#771 Вототайл
TM 16
#774 Кометор
TM 16
#778 Лилюзьён
TM 16
#779 Клыкорыб
TM 16
#780 Фалькор
TM 16 | c 17 ур.
#785 Стормгард
TM 16
#786 Маггард
TM 16
#787 Террагард
TM 16
#788 Аквагард
TM 16
#791 Лотрублар
TM 16
#792 Лотрунуар
TM 16
#793 Фатумистон
TM 16
#796 Вайравир
TM 16
#800 Антиматерион
TM 16
#801 Олимпиа
TM 16
#805 Таутуррет
TM 16
#806 Уранордия
c 29 ур. | TM 16
#847 Дрико
TM 16
#848 Миндра
TM 16
#992 Воттад
TM 16