Камнепад
Rock Slide, 10 PP

Мощность: 75
Точность: 90%
Физическая
Цель: Противник

Монстр обрушивает на противника поток камней, от объёма которого противник может впасть в ступор. 30% шанс напугать противника.

Монстры с атакой в: TM & HMРазвитие
#004 Пламби
TM 80
#005 Пламберт
TM 80
#006 Огнекрыл
TM 80
#009 Бранезавр
TM 80
#023 Ополоз
TM 80
#024 Гюрзар
TM 80
#027 Кроут
TM 80
#028 Кроттор
TM 80
#031 Нинорейна
TM 80
#034 Нинорей
TM 80
#050 Потат
TM 80
#051 Потатат
TM 80
#056 Малор
TM 80
#057 Лемурил
TM 80
#062 Грозель
TM 80
#066 Рокиб
TM 80
#067 Рокибор
TM 80
#068 Квадроки
TM 80
#074 Скалоб
TM 80
#075 Ураллер
TM 80
#076 Эверестор
TM 80
#088 Слизень
TM 80
#089 Грязень
TM 80
#095 Рошер
TM 80 | c 34 ур.
#098 Шримпер
TM 80
#099 Злобстер
TM 80
#104 Бонозавр
TM 80
#105 Скуллозавр
TM 80
#106 Шадо-Ли
TM 80
#107 Шадо-Чан
TM 80
#108 Эвилик
TM 80
#111 Булавир
TM 80
#112 Булаврон
TM 80
#113 Хилси
TM 80
#115 Кугу-мама
TM 80
#127 Дирбаг
TM 80
#128 Элкас
TM 80
#138 Спрутти
TM 80
#139 Праспрут
TM 80
#140 Лобит
TM 80
#141 Трелоби
TM 80
#142 Амбероптиль
c 73 ур. | TM 80
#143 Наклес
TM 80
#149 Илатон
TM 80
#150 Мутаген
TM 80
#151 Геном
TM 80
#157 Сизелам
TM 80
#158 Грен
TM 80
#159 Гренуль
TM 80
#160 Гренидра
TM 80
#185 Древень
TM 80 | c 33 ур.
#195 Омутоль
TM 80
#204 Кнур
TM 80
#205 Кнурр
TM 80
#206 Дуняш
TM 80
#207 Скорпимер
TM 80
#208 Грошар
c 34 ур. | TM 80
#210 Крачав
TM 80
#213 Джуснель
c 38 ур. | TM 80
#214 Буллбаг
TM 80
#216 Коафи
TM 80
#217 Коалень
TM 80
#218 Фоснейл
c 29 ур. | TM 80
#219 Фланжин
TM 80 | c 29 ур.
#220 Ленси
TM 80
#221 Ленсерино
TM 80
#222 Кореллик
TM 80
#226 Скайт
TM 80
#227 Орлармор
TM 80
#231 Пынюх
TM 80
#232 Чихон
TM 80
#236 Монки
TM 80
#237 Шадо-Топ
TM 80
#241 Милгот
TM 80
#242 Реззура
TM 80
#246 Пылизар
c 19 ур. | TM 80
#247 Ракоккон
c 19 ур. | TM 80
#248 Пескозавр
TM 80 | c 19 ур.
#252 Прутти
TM 80
#253 Стиклиф
TM 80
#254 Гинкгон
TM 80
#255 Карптах
TM 80
#256 Хрустер
TM 80
#257 Фанагал
TM 80
#258 Зумфи
TM 80
#259 Бростырь
c 28 ур. | TM 80
#260 Мортортл
c 28 ур. | TM 80
#274 Лифуду
TM 80
#275 Легбамор
TM 80
#286 Агроспор
TM 80
#287 Слюнис
TM 80
#288 Пацарон
TM 80
#289 Орангер
TM 80
#294 Инфрасон
TM 80
#295 Диапазавр
TM 80
#296 Дав-Чи
TM 80
#297 Толко-Чи
TM 80
#299 Дезистон
c 22 ур. | TM 80
#303 Метурнус
TM 80
#304 Ферон
c 25 ур. | TM 80
#305 Феронт
c 25 ур. | TM 80
#306 Феромор
TM 80 | c 25 ур.
#307 Дзенос
TM 80
#308 Омдзен
TM 80
#322 Огнесёл
TM 80
#323 Вулкемел
TM 80 | c 33 ур.
#324 Тортуфа
TM 80
#327 Иври
TM 80
#328 Зубант
c 15 ур. | TM 80
#329 Зуоза
TM 80 | c 15 ур.
#330 Фасетон
c 15 ур. | TM 80
#335 Мангусто
TM 80
#337 Лунарит
c 21 ур. | TM 80
#338 Гелиорит
TM 80 | c 21 ур.
#340 Сомасин
TM 80
#341 Крак
TM 80
#342 Клешираб
TM 80
#343 Фатон
TM 80
#344 Миражан
TM 80
#345 Арсид
TM 80
#346 Древнево
TM 80
#347 Кафард
TM 80
#348 Кафардор
TM 80
#352 Колорон
TM 80
#356 Матод
TM 80
#359 Багиррот
TM 80
#363 Тюлон
TM 80
#364 Снелень
TM 80
#365 Моржонг
TM 80
#369 Архфиш
TM 80
#371 Дракун
TM 80
#372 Дракормор
TM 80
#373 Драконор
TM 80
#375 Биядрон
TM 80
#376 Полидрон
TM 80
#377 Роколем
TM 80
#378 Глалем
TM 80
#379 Феролем
TM 80
#382 Делюжион
TM 80
#383 Тьеррадон
TM 80
#384 Астрофурия
TM 80
#386 Космотел
TM 80
#389 Грутортл
TM 80
#391 Пламиан
TM 80
#392 Пламиафан
TM 80
#395 Ирродель
TM 80
#408 Скулкер
TM 80
#409 Архаскулл
TM 80
#410 Прадеф
TM 80
#411 Архармор
TM 80
#423 Сквоозень
TM 80
#436 Койн
TM 80
#437 Колокойн
TM 80
#438 Кустень
TM 80 | c 33 ур.
#443 Сандус
TM 80
#444 Сандул
TM 80
#445 Сандулла
TM 80
#446 Фетти
TM 80
#447 Кунно
TM 80
#448 Куннар
TM 80
#449 Пескомот
TM 80
#450 Пустыномот
TM 80
#452 Ядострел
TM 80
#453 Кваяд
TM 80
#454 Ядар
TM 80
#458 Плескайт
TM 80
#460 Танненсно
TM 80
#463 Дэвилик
TM 80
#464 Булавор
TM 80
#465 Лознудль
TM 80
#466 Вольтозавр
TM 80
#467 Вулканозавр
TM 80
#472 Скорпетер
TM 80
#473 Ленсирон
TM 80
#475 Фемидон
TM 80
#476 Дезимант
TM 80 | c 22 ур.
#477 Рондар
TM 80
#483 Хронокон
TM 80
#484 Спасилион
TM 80
#485 Вулкантрум
TM 80
#486 Архолем
TM 80
#491 Ноктурнус
TM 80
#493 Примарон
TM 80
#499 Элембер
TM 80
#500 Фудорар
TM 80
#512 Зеленяма
TM 80
#514 Красняма
TM 80
#516 Голуняма
TM 80
#517 Сонна
TM 80
#518 Морфина
TM 80
#524 Гранни
c 27 ур. | TM 80
#525 Гранатон
TM 80 | c 30 ур.
#526 Гранатрон
c 30 ур. | TM 80
#529 Лидрилл
c 29 ур. | TM 80
#530 Дриллгрос
TM 80 | c 29 ур.
#532 Юниор
c 31 ур. | TM 80
#533 Камесор
c 33 ур. | TM 80
#534 Викториор
TM 80 | c 33 ур.
#537 Сапантан
TM 80
#538 Брут
TM 80
#539 Фат
TM 80
#545 Асселида
TM 80
#551 Варк
TM 80
#552 Даркан
TM 80
#553 Бархаран
TM 80
#554 Тотер
TM 80
#555 Тотерин
TM 80
#557 Рокмит
TM 80 | c 29 ур.
#558 Скалмит
c 29 ур. | TM 80
#559 Джидзю
TM 80
#560 Джитсудзю
TM 80
#564 Дреласт
TM 80 | c 45 ур.
#565 Аквартл
c 51 ур. | TM 80
#566 Птарх
c 45 ур. | TM 80
#567 Птархон
TM 80 | c 51 ур.
#574 Айя
TM 80
#575 Амайя
TM 80
#576 Аюдайя
TM 80
#577 Эмриоз
TM 80
#578 Вакуолер
TM 80
#579 Хромоцит
TM 80
#604 Три-о-Клокс
TM 80
#605 Эон
TM 80
#606 Уфон
TM 80
#612 Гилионатор
TM 80
#614 Хеджайс
TM 80
#618 Грандинг
TM 80
#619 Юн-До
TM 80
#620 Юн-Фу
TM 80
#621 Клодар
TM 80
#622 Эстат
TM 80
#623 Эстатуар
TM 80
#626 Муйвол
TM 80
#627 Аскай
TM 80
#628 Бравиатор
TM 80
#632 Мурмант
TM 80
#635 Триораптос
TM 80
#639 Шилдар
TM 80 | c 25 ур.
#643 Солейон
TM 80
#644 Оражион
TM 80
#645 Нотал
TM 80 | c 43 ур.
#646 Турбиллон
TM 80
#650 Паппинат
TM 80
#651 Дэкорн
TM 80
#652 Скордог
TM 80
#656 Келпи
TM 80
#657 Тенги
TM 80
#658 Гиппотон
TM 80
#659 Рарраб
TM 80
#660 Диггод
TM 80
#672 Голиф
TM 80
#673 Голиафо
TM 80
#674 Айлур
TM 80
#675 Айлурот
TM 80
#679 Випон
TM 80
#680 Амунир
TM 80
#681 Реамунон
TM 80
#686 Топсин
TM 80
#687 Тервин
TM 80
#688 Анемон
TM 80
#689 Рификус
TM 80
#692 Ганидр
TM 80
#693 Каннонидр
TM 80
#694 Саннел
TM 80
#695 Саннелен
TM 80
#696 Динозябра
TM 80
#697 Динодонт
c 1, 39 ур. | TM 80
#698 Люцея
TM 80
#699 Люцеонус
TM 80
#701 Ванакаури
TM 80
#703 Смарагд
TM 80
#704 Пню
TM 80
#705 Каугум
TM 80
#706 Эластигон
TM 80
#708 Трухля
TM 80
#709 Трупень
TM 80
#710 Гнилуша
TM 80
#711 Гнилыква
TM 80
#712 Льдинкус
TM 80
#713 Айсбергус
TM 80
#716 Фаринэль
TM 80
#717 Даркаптус
TM 80
#718 Снеколос
TM 80
#719 Алманди
TM 80
#721 Гейзерон
TM 80
#739 Шретти
TM 80
#740 Бигклоу
TM 80
#744 Зормень
c 34 ур. | TM 80
#745 Квазор
TM 80 | c 34 ур.
#749 Ишнак
TM 80
#750 Версанд
TM 80
#759 Тедди
TM 80
#760 Тед
TM 80
#765 Деффенгутан
TM 80
#766 Оффенгутан
TM 80
#768 Вудлузиан
TM 80
#769 Зыбун
TM 80
#770 Оазост
TM 80
#772 Нуллион
TM 80
#773 Аннигилон
TM 80
#774 Кометор
TM 80
#775 Слипанда
TM 80
#780 Фалькор
TM 80
#781 Кочайуйо
TM 80
#782 Гудзи
TM 80
#783 Гудзила
TM 80
#784 Гудзлион
TM 80
#787 Террагард
TM 80
#791 Лотрублар
TM 80
#794 Бассинтол
TM 80
#797 Антигравитон
TM 80
#799 Сваллозион
TM 80
#800 Антиматерион
TM 80
#802 Садшэдоу
TM 80
#805 Таутуррет
c 5 ур. | TM 80
#840 Ойдо
TM 80
#841 Оскуро
TM 80
#842 Неромо
TM 80
#846 Райсокс
TM 80
#847 Дрико
TM 80
#848 Миндра
TM 80
#850 Юникон
TM 80
#851 Валаб
TM 80
#852 Валкорн
TM 80
#854 Зонид
TM 80
#855 Зоратор
c 34 ур. | TM 80