Заточка когтей
Hone Claws, 15 PP

Статусная
Цель: Пользователь

Монстр во время битвы начинает точить свои когти. Атака пользователя +1 Точность пользователя +1

Монстры с атакой в: TM & HMРазвитие
#004 Пламби
TM 01
#005 Пламберт
TM 01
#006 Огнекрыл
TM 01
#027 Кроут
TM 01
#028 Кроттор
TM 01
#029 Нинья
TM 01
#030 Нинорьетта
TM 01
#031 Нинорейна
TM 01
#032 Ниньо
TM 01
#033 Нинорино
TM 01
#034 Нинорей
TM 01
#046 Листотел
TM 01
#047 Листвотел
TM 01
#050 Потат
TM 01
#051 Потатат
TM 01
#052 Мукун
TM 01
#053 Мурысь
TM 01
#054 Болютка
TM 01
#055 Акваус
TM 01
#056 Малор
TM 01
#057 Лемурил
TM 01
#098 Шримпер
TM 01
#099 Злобстер
TM 01
#140 Лобит
TM 01
#141 Трелоби
TM 01
#142 Амбероптиль
TM 01
#149 Илатон
TM 01
#151 Геном
TM 01
#158 Грен
TM 01
#159 Гренуль
TM 01
#160 Гренидра
TM 01
#161 Джорбик
TM 01
#162 Мармаус
TM 01
#167 Рахнус
TM 01
#168 Арахнус
TM 01
#190 Чухват
TM 01
#207 Скорпимер
TM 01
#215 Демот
c 25 ур. | TM 01
#216 Коафи
TM 01
#217 Коалень
TM 01
#248 Пескозавр
TM 01
#254 Гинкгон
TM 01
#255 Карптах
TM 01
#256 Хрустер
TM 01
#257 Фанагал
TM 01
#263 Путун
TM 01
#264 Полкет
TM 01
#271 Ненуфа
TM 01
#272 Лилину
TM 01
#287 Слюнис
TM 01
#288 Пацарон
TM 01
#289 Орангер
TM 01
#290 Полиста
TM 01
#291 Ассоса
TM 01
#292 Приманус
TM 01
#302 Бугибум
TM 01
#304 Ферон
TM 01
#305 Феронт
TM 01
#306 Феромор
TM 01
#330 Фасетон
TM 01
#334 Облакас
TM 01
#335 Мангусто
c 15 ур. | TM 01
#341 Крак
TM 01
#342 Клешираб
TM 01
#347 Кафард
TM 01
#348 Кафардор
TM 01
#352 Колорон
TM 01
#359 Багиррот
TM 01
#371 Дракун
TM 01
#372 Дракормор
TM 01
#373 Драконор
TM 01
#375 Биядрон
TM 01
#376 Полидрон
TM 01
#379 Феролем
TM 01
#380 Сурейя
TM 01
#381 Фрейяс
TM 01
#383 Тьеррадон
TM 01
#384 Астрофурия
TM 01
#390 Пламуар
TM 01
#391 Пламиан
TM 01
#392 Пламиафан
TM 01
#394 Дельфойл
TM 01
#395 Ирродель
TM 01
#402 Лалабибер
TM 01
#416 Роялони
TM 01
#424 Аббират
TM 01
#431 Пуркит
TM 01 | c 48 ур.
#432 Фурркит
c 60 ур. | TM 01
#434 Сниффи
TM 01
#435 Сниффун
TM 01
#443 Сандус
TM 01
#444 Сандул
TM 01
#445 Сандулла
TM 01
#448 Куннар
TM 01
#451 Жалоон
c 30 ур. | TM 01
#452 Ядострел
TM 01 | c 30 ур.
#461 Девилот
c 25 ур. | TM 01
#472 Скорпетер
TM 01
#483 Хронокон
TM 01
#484 Спасилион
TM 01
#487 Дудельена
TM 01
#493 Примарон
TM 01
#509 Пантир
c 24 ур. | TM 01
#510 Пантигр
TM 01 | c 26 ур.
#511 Зеленос
TM 01
#512 Зеленяма
TM 01
#513 Краснос
TM 01
#514 Красняма
TM 01
#515 Голунос
TM 01
#516 Голуняма
TM 01
#529 Лидрилл
c 22 ур. | TM 01
#530 Дриллгрос
c 22 ур. | TM 01
#542 Бомбимор
TM 01
#551 Варк
TM 01
#552 Даркан
TM 01
#553 Бархаран
TM 01
#557 Рокмит
TM 01
#558 Скалмит
TM 01
#566 Птарх
TM 01
#567 Птархон
TM 01
#570 Ренур
TM 01
#571 Ренуард
c 1, 9 ур. | TM 01
#597 Сталист
TM 01
#598 Ставол
TM 01
#604 Три-о-Клокс
TM 01
#610 Мачетик
TM 01
#611 Ачетон
TM 01
#612 Гилионатор
TM 01
#613 Айсхог
TM 01
#614 Хеджайс
TM 01
#621 Клодар
c 5 ур. | TM 01
#624 Трапар
TM 01
#625 Капканг
TM 01
#627 Аскай
TM 01 | c 14 ур.
#628 Бравиатор
c 14 ур. | TM 01
#631 Мурмофаг
c 1 ур. | TM 01
#632 Мурмант
TM 01
#638 Свордал
TM 01
#643 Солейон
TM 01
#644 Оражион
TM 01
#646 Турбиллон
TM 01
#648 Каасандра
TM 01
#649 Антифаг
TM 01
#651 Дэкорн
TM 01
#652 Скордог
TM 01
#663 Эмберлан
TM 01
#675 Айлурот
TM 01
#688 Анемон
TM 01 | c 32 ур.
#689 Рификус
c 32 ур. | TM 01
#696 Динозябра
TM 01
#697 Динодонт
TM 01
#701 Ванакаури
TM 01 | c 1 ур.
#709 Трупень
TM 01
#715 Носферат
TM 01
#717 Даркаптус
TM 01
#778 Лилюзьён
c 41 ур.
#802 Садшэдоу
TM 01
#807 Молниора
c 5 ур.
#840 Ойдо
TM 01
#841 Оскуро
TM 01
#842 Неромо
TM 01
#843 Игнис
TM 01
#844 Шахмаран
TM 01
#847 Дрико
TM 01
#848 Миндра
TM 01
#852 Валкорн
TM 01
#855 Зоратор
c 64 ур. | TM 01