Секрет
Confide, 20 PP звуковая

Статусная
Цель: Противник

Монстр шепчет на ухо противнику страшную тайну. Огорошенный таким внезапным откровением, противник теряет концентрацию и снижает силу специальных атак. Спец.атака противника -1

Монстры с атакой в: TM & HMРазвитие
#001 Жаблиф
TM 100
#002 Жабзор
TM 100
#003 Фолифрог
TM 100
#004 Пламби
TM 100
#005 Пламберт
TM 100
#006 Огнекрыл
TM 100
#007 Бранзер
TM 100
#008 Бранторн
TM 100
#009 Бранезавр
TM 100
#012 Световол
TM 100
#015 Москилл
TM 100
#016 Орли
TM 100
#017 Орлин
TM 100
#018 Орланор
TM 100
#019 Пискун
TM 100
#020 Крыскун
TM 100
#021 Дроздор
TM 100
#022 Дроздун
TM 100
#023 Ополоз
TM 100
#024 Гюрзар
TM 100
#025 Ваттон
TM 100
#026 Силоватт
TM 100
#027 Кроут
TM 100
#028 Кроттор
TM 100
#029 Нинья
TM 100
#030 Нинорьетта
TM 100
#031 Нинорейна
TM 100
#032 Ниньо
TM 100
#033 Нинорино
TM 100
#034 Нинорей
TM 100
#035 Эстерелла
TM 100
#036 Астерелла
TM 100
#037 Ракода
TM 100
#038 Ракуна
TM 100
#039 Джипсон
TM 100
#040 Сонсонг
TM 100
#041 Шумышь
TM 100
#042 Грюмышь
TM 100
#043 Клуббиш
TM 100
#044 Амбрук
TM 100
#045 Мандракас
TM 100
#046 Листотел
TM 100
#047 Листвотел
TM 100
#048 Редлик
TM 100
#049 Шмелевик
TM 100
#050 Потат
TM 100
#051 Потатат
TM 100
#052 Мукун
TM 100
#053 Мурысь
TM 100
#054 Болютка
TM 100
#055 Акваус
TM 100
#056 Малор
TM 100
#057 Лемурил
TM 100
#058 Огнепси
TM 100
#059 Огнедзиси
TM 100
#060 Капель
TM 100
#061 Водель
TM 100
#062 Грозель
TM 100
#063 Эни
TM 100
#064 Саам
TM 100
#065 Сазам
TM 100
#066 Рокиб
TM 100
#067 Рокибор
TM 100
#068 Квадроки
TM 100
#069 Булли
TM 100
#070 Буллит
TM 100
#071 Буллитум
TM 100
#072 Каллея
TM 100
#073 Цианея
TM 100
#074 Скалоб
TM 100
#075 Ураллер
TM 100
#076 Эверестор
TM 100
#077 Эфон
TM 100
#078 Флегон
TM 100
#079 Дудося
TM 100
#080 Лаголаг
TM 100
#081 Дуоселл
TM 100
#082 Октаселл
TM 100
#083 Лутка
TM 100
#084 Додронт
TM 100
#085 Триодонт
TM 100
#086 Нерп
TM 100
#087 Хорвал
TM 100
#088 Слизень
TM 100
#089 Грязень
TM 100
#090 Шелтер
TM 100
#091 Армурена
TM 100
#092 Ост
TM 100
#093 Аспер
TM 100
#094 Октор
TM 100
#095 Рошер
TM 100
#096 Ино
TM 100
#097 Коршак
TM 100
#098 Шримпер
TM 100
#099 Злобстер
TM 100
#100 Люминьон
TM 100
#101 Люмьен
TM 100
#102 Сидерс
TM 100
#103 Саностридж
TM 100
#104 Бонозавр
TM 100
#105 Скуллозавр
TM 100
#106 Шадо-Ли
TM 100
#107 Шадо-Чан
TM 100
#108 Эвилик
TM 100
#109 Вупс
TM 100
#110 Смоггер
TM 100
#111 Булавир
TM 100
#112 Булаврон
TM 100
#113 Хилси
TM 100
#114 Вьюнудль
TM 100
#115 Кугу-мама
TM 100
#116 Хорсилт
TM 100
#117 Драуз
TM 100
#118 Птерра
TM 100
#119 Птеркус
TM 100
#120 Скафиш
TM 100
#121 Батискафиш
TM 100
#122 Клошар
TM 100
#123 Мантедж
TM 100
#124 Кайла
TM 100
#125 Электрозавр
TM 100
#126 Лавазавр
TM 100
#127 Дирбаг
TM 100
#128 Элкас
TM 100
#130 Дибарак
TM 100
#131 Несси
TM 100
#133 Эво
TM 100
#134 Аквалит
TM 100
#135 Вольталит
TM 100
#136 Фларелит
TM 100
#137 LIG-10001
TM 100
#138 Спрутти
TM 100
#139 Праспрут
TM 100
#140 Лобит
TM 100
#141 Трелоби
TM 100
#142 Амбероптиль
TM 100
#143 Наклес
TM 100
#144 Гласеогриф
TM 100
#145 Люмогриф
TM 100
#146 Гелиогриф
TM 100
#147 Имуги
TM 100
#148 Кирин
TM 100
#149 Илатон
TM 100
#150 Мутаген
TM 100
#151 Геном
TM 100
#152 Терран
TM 100
#153 Церрапт
TM 100
#154 Террацерапт
TM 100
#155 Сизль
TM 100
#156 Фозис
TM 100
#157 Сизелам
TM 100
#158 Грен
TM 100
#159 Гренуль
TM 100
#160 Гренидра
TM 100
#161 Джорбик
TM 100
#162 Мармаус
TM 100
#163 Сивун
TM 100
#164 Фоуль
TM 100
#165 Лептибаг
TM 100
#166 Кокцинус
TM 100
#167 Рахнус
TM 100
#168 Арахнус
TM 100
#169 Крестопырь
TM 100
#170 Элфиш
TM 100
#171 Аквольт
TM 100
#172 Ваттоня
TM 100
#173 Стрелла
TM 100
#174 Джипсоня
TM 100
#175 Овус
TM 100
#176 Алас
TM 100
#177 Майин
TM 100
#178 Инкин
TM 100
#179 Меешок
TM 100
#180 Беешок
TM 100
#181 Эфарол
TM 100
#182 Маранолия
TM 100
#183 Покут
TM 100
#184 Мажиринко
TM 100
#185 Древень
TM 100
#186 Ливнель
TM 100
#187 Дендино
TM 100
#188 Камолино
TM 100
#189 Дендилино
TM 100
#190 Чухват
TM 100
#191 Грути
TM 100
#192 Буршрут
TM 100
#193 Либеллёт
TM 100
#194 Илполь
TM 100
#195 Омутоль
TM 100
#196 Люксеолит
TM 100
#197 Нокталит
TM 100
#198 Месьер
TM 100
#199 Бсодинг
TM 100
#200 Криселла
TM 100
#203 Унгну
TM 100
#204 Кнур
TM 100
#205 Кнурр
TM 100
#206 Дуняш
TM 100
#207 Скорпимер
TM 100
#208 Грошар
TM 100
#209 Битав
TM 100
#210 Крачав
TM 100
#211 Вартфиш
TM 100
#212 Сизомант
TM 100
#213 Джуснель
TM 100
#214 Буллбаг
TM 100
#215 Демот
TM 100
#216 Коафи
TM 100
#217 Коалень
TM 100
#218 Фоснейл
TM 100
#219 Фланжин
TM 100
#220 Ленси
TM 100
#221 Ленсерино
TM 100
#222 Кореллик
TM 100
#223 Рановак
TM 100
#224 Ахевак
TM 100
#225 Меррипик
TM 100
#226 Скайт
TM 100
#227 Орлармор
TM 100
#228 Дэрдог
TM 100
#229 Хэллдог
TM 100
#230 Уздра
TM 100
#231 Пынюх
TM 100
#232 Чихон
TM 100
#233 LIG-3265
TM 100
#234 Элдор
TM 100
#236 Монки
TM 100
#237 Шадо-Топ
TM 100
#238 Гёрди
TM 100
#239 Спаркозавр
TM 100
#240 Эмброзавр
TM 100
#241 Милгот
TM 100
#242 Реззура
TM 100
#243 Громмар
TM 100
#244 Фламмар
TM 100
#245 Гидррар
TM 100
#246 Пылизар
TM 100
#247 Ракоккон
TM 100
#248 Пескозавр
TM 100
#249 Нерейон
TM 100
#250 Иридор
TM 100
#251 Хроносид
TM 100
#252 Прутти
TM 100
#253 Стиклиф
TM 100
#254 Гинкгон
TM 100
#255 Карптах
TM 100
#256 Хрустер
TM 100
#257 Фанагал
TM 100
#258 Зумфи
TM 100
#259 Бростырь
TM 100
#260 Мортортл
TM 100
#261 Лайкун
TM 100
#262 Арркун
TM 100
#263 Путун
TM 100
#264 Полкет
TM 100
#267 Баттинун
TM 100
#269 Баттнайти
TM 100
#270 Ненуль
TM 100
#271 Ненуфа
TM 100
#272 Лилину
TM 100
#273 Корнис
TM 100
#274 Лифуду
TM 100
#275 Легбамор
TM 100
#276 Ванси
TM 100
#277 Голона
TM 100
#278 Сивинг
TM 100
#279 Пелисир
TM 100
#280 Сенс
TM 100
#281 Сенсиа
TM 100
#282 Семпатия
TM 100
#283 Спибаг
TM 100
#284 Физокрыл
TM 100
#285 Толириб
TM 100
#286 Агроспор
TM 100
#287 Слюнис
TM 100
#288 Пацарон
TM 100
#289 Орангер
TM 100
#290 Полиста
TM 100
#291 Ассоса
TM 100
#292 Приманус
TM 100
#293 Ультрасон
TM 100
#294 Инфрасон
TM 100
#295 Диапазавр
TM 100
#296 Дав-Чи
TM 100
#297 Толко-Чи
TM 100
#298 Фокут
TM 100
#299 Дезистон
TM 100
#300 Кнос
TM 100
#301 Кноель
TM 100
#302 Бугибум
TM 100
#303 Метурнус
TM 100
#304 Ферон
TM 100
#305 Феронт
TM 100
#306 Феромор
TM 100
#307 Дзенос
TM 100
#308 Омдзен
TM 100
#309 Вольтон
TM 100
#310 Амперон
TM 100
#311 Плюш
TM 100
#312 Минуш
TM 100
#313 Гловер
TM 100
#314 Гловия
TM 100
#315 Астрания
TM 100
#316 Кислипс
TM 100
#317 Зевотл
TM 100
#318 Зубанья
TM 100
#319 Клыкула
TM 100
#320 Литотик
TM 100
#321 Рипогит
TM 100
#322 Огнесёл
TM 100
#323 Вулкемел
TM 100
#324 Тортуфа
TM 100
#325 Шмызг
TM 100
#326 Мигроат
TM 100
#327 Иври
TM 100
#328 Зубант
TM 100
#329 Зуоза
TM 100
#330 Фасетон
TM 100
#331 Пикан
TM 100
#332 Пуникот
TM 100
#333 Колди
TM 100
#334 Облакас
TM 100
#335 Мангусто
TM 100
#336 Питонстр
TM 100
#337 Лунарит
TM 100
#338 Гелиорит
TM 100
#339 Хрюгорь
TM 100
#340 Сомасин
TM 100
#341 Крак
TM 100
#342 Клешираб
TM 100
#343 Фатон
TM 100
#344 Миражан
TM 100
#345 Арсид
TM 100
#346 Древнево
TM 100
#347 Кафард
TM 100
#348 Кафардор
TM 100
#349 Тусклофиш
TM 100
#350 Перламур
TM 100
#351 Веттерино
TM 100
#352 Колорон
TM 100
#353 Джипер
TM 100
#354 Крипер
TM 100
#355 Мазинар
TM 100
#356 Матод
TM 100
#357 Пальмер
TM 100
#358 Беллингер
TM 100
#359 Багиррот
TM 100
#361 Снепург
TM 100
#362 Снолинг
TM 100
#363 Тюлон
TM 100
#364 Снелень
TM 100
#365 Моржонг
TM 100
#366 Остер
TM 100
#367 Жемчул
TM 100
#368 Туснейк
TM 100
#369 Архфиш
TM 100
#370 Серц
TM 100
#371 Дракун
TM 100
#372 Дракормор
TM 100
#373 Драконор
TM 100
#375 Биядрон
TM 100
#376 Полидрон
TM 100
#377 Роколем
TM 100
#378 Глалем
TM 100
#379 Феролем
TM 100
#380 Сурейя
TM 100
#381 Фрейяс
TM 100
#382 Делюжион
TM 100
#383 Тьеррадон
TM 100
#384 Астрофурия
TM 100
#385 Дезастра
TM 100
#386 Космотел
TM 100
#387 Гроузи
TM 100
#388 Орасин
TM 100
#389 Грутортл
TM 100
#390 Пламуар
TM 100
#391 Пламиан
TM 100
#392 Пламиафан
TM 100
#393 Дельпи
TM 100
#394 Дельфойл
TM 100
#395 Ирродель
TM 100
#396 Стриджи
TM 100
#397 Стриджиа
TM 100
#398 Стриджар
TM 100
#399 Мабобр
TM 100
#400 Боброн
TM 100
#402 Лалабибер
TM 100
#403 Люкси
TM 100
#404 Люэр
TM 100
#405 Люэрион
TM 100
#406 Бутастр
TM 100
#407 Астрактус
TM 100
#408 Скулкер
TM 100
#409 Архаскулл
TM 100
#410 Прадеф
TM 100
#411 Архармор
TM 100
#413 Баллобаг
TM 100
#414 Экофлай
TM 100
#416 Роялони
TM 100
#417 Сквиспарк
TM 100
#418 Аскал
TM 100
#419 Ардыв
TM 100
#420 Шерри
TM 100
#421 Шерримп
TM 100
#422 Сквооз
TM 100
#423 Сквоозень
TM 100
#424 Аббират
TM 100
#425 Аэлит
TM 100
#426 Аэролит
TM 100
#427 Кролли
TM 100
#428 Кронилла
TM 100
#429 Амкриселла
TM 100
#430 Картельер
TM 100
#431 Пуркит
TM 100
#432 Фурркит
TM 100
#433 Белл
TM 100
#434 Сниффи
TM 100
#435 Сниффун
TM 100
#436 Койн
TM 100
#437 Колокойн
TM 100
#438 Кустень
TM 100
#439 Арлекид
TM 100
#440 Гипохилси
TM 100
#441 Йагупоп
TM 100 | c 1 ур.
#442 Шэдогос
TM 100
#443 Сандус
TM 100
#444 Сандул
TM 100
#445 Сандулла
TM 100
#446 Фетти
TM 100
#447 Кунно
TM 100
#448 Куннар
TM 100
#449 Пескомот
TM 100
#450 Пустыномот
TM 100
#451 Жалоон
TM 100
#452 Ядострел
TM 100
#453 Кваяд
TM 100
#454 Ядар
TM 100
#455 Лопыш
TM 100
#456 Термола
TM 100
#457 Кетлфиш
TM 100
#458 Плескайт
TM 100
#459 Сапинсно
TM 100
#460 Танненсно
TM 100
#461 Девилот
TM 100
#462 Полиселл
TM 100
#463 Дэвилик
TM 100
#464 Булавор
TM 100
#465 Лознудль
TM 100
#466 Вольтозавр
TM 100
#467 Вулканозавр
TM 100
#468 Ласкалас
TM 100
#469 Бурдобаг
TM 100
#470 Терралит
TM 100
#471 Гласеолит
TM 100
#472 Скорпетер
TM 100
#473 Ленсирон
TM 100
#474 LIG-29ec5
TM 100
#475 Фемидон
TM 100
#476 Дезимант
TM 100
#477 Рондар
TM 100
#478 Пургетта
TM 100
#479 Барабаш
TM 100
#480 Пенсила
TM 100
#481 Сенсила
TM 100
#482 Волила
TM 100
#483 Хронокон
TM 100
#484 Спасилион
TM 100
#485 Вулкантрум
TM 100
#486 Архолем
TM 100
#487 Дудельена
TM 100
#488 Лунария
TM 100
#489 Аквон
TM 100
#490 Аквилон
TM 100
#491 Ноктурнус
TM 100
#492 Траверисо
TM 100
#493 Примарон
TM 100
#494 Фламольга
TM 100
#495 Випс
TM 100
#496 Льернис
TM 100
#497 Випертина
TM 100
#498 Орфани
TM 100
#499 Элембер
TM 100
#500 Фудорар
TM 100
#501 Дингвин
TM 100
#502 Кикфлип
TM 100
#503 Твинфин
TM 100
#504 Крысуррил
TM 100
#505 Сурикрыс
TM 100
#506 Мимипёс
TM 100
#507 Хмурпес
TM 100
#508 Сербернос
TM 100
#509 Пантир
TM 100
#510 Пантигр
TM 100
#511 Зеленос
TM 100
#512 Зеленяма
TM 100
#513 Краснос
TM 100
#514 Красняма
TM 100
#515 Голунос
TM 100
#516 Голуняма
TM 100
#517 Сонна
TM 100
#518 Морфина
TM 100
#519 Тукал
TM 100
#520 Тукар
TM 100
#521 Туказан
TM 100
#522 Молняш
TM 100
#523 Громмаш
TM 100
#524 Гранни
TM 100
#525 Гранатон
TM 100
#526 Гранатрон
TM 100
#527 Любокрыл
TM 100
#528 Страстокрыл
TM 100
#529 Лидрилл
TM 100
#530 Дриллгрос
TM 100
#531 Мулму
TM 100
#532 Юниор
TM 100
#533 Камесор
TM 100
#534 Викториор
TM 100
#535 Ренака
TM 100
#536 Пантаран
TM 100
#537 Сапантан
TM 100
#538 Брут
TM 100
#539 Фат
TM 100
#540 Силкор
TM 100
#541 Монторм
TM 100
#542 Бомбимор
TM 100
#543 Насбаг
TM 100
#544 Рундер
TM 100
#545 Асселида
TM 100
#546 Стинни
TM 100
#547 Вулли
TM 100
#548 Бутита
TM 100
#549 Камелиона
TM 100
#550 Скулфиш
TM 100
#551 Варк
TM 100
#552 Даркан
TM 100
#553 Бархаран
TM 100
#554 Тотер
TM 100
#555 Тотерин
TM 100
#556 Фобрец
TM 100
#557 Рокмит
TM 100
#558 Скалмит
TM 100
#559 Джидзю
TM 100
#560 Джитсудзю
TM 100
#561 Амфорёл
TM 100
#562 Мумми
TM 100
#563 Саркофагус
TM 100
#564 Дреласт
TM 100
#565 Аквартл
TM 100
#566 Птарх
TM 100
#567 Птархон
TM 100
#568 Лутер
TM 100
#569 Заммлер
TM 100
#570 Ренур
TM 100
#571 Ренуард
TM 100
#572 Кларина
TM 100
#573 Кларетта
TM 100
#574 Айя
TM 100
#575 Амайя
TM 100
#576 Аюдайя
TM 100
#577 Эмриоз
TM 100
#578 Вакуолер
TM 100
#579 Хромоцит
TM 100
#580 Клюш
TM 100
#581 Белебедь
TM 100
#582 Пломби
TM 100
#583 Брикетон
TM 100
#584 Эскимур
TM 100
#585 Мака
TM 100
#586 Акама
TM 100
#587 Вольтар
TM 100
#588 Баубаг
TM 100
#589 Кавалерон
TM 100
#590 Пилцер
TM 100
#591 Мускар
TM 100
#592 Абимон
TM 100
#593 Фундион
TM 100
#594 Курара
TM 100
#595 Элекс
TM 100
#596 Электул
TM 100
#597 Сталист
TM 100
#598 Ставол
TM 100
#599 Гиркс
TM 100
#600 Тугир
TM 100
#601 Гиротрон
TM 100
#603 Такнун
TM 100
#604 Три-о-Клокс
TM 100
#605 Эон
TM 100
#606 Уфон
TM 100
#607 Виспи
TM 100
#608 Виспокс
TM 100
#609 Виловисп
TM 100
#610 Мачетик
TM 100
#611 Ачетон
TM 100
#612 Гилионатор
TM 100
#613 Айсхог
TM 100
#614 Хеджайс
TM 100
#615 Гласеокрис
TM 100
#616 Пионор
TM 100
#617 Инфантерон
TM 100
#618 Грандинг
TM 100
#619 Юн-До
TM 100
#620 Юн-Фу
TM 100
#621 Клодар
TM 100
#622 Эстат
TM 100
#623 Эстатуар
TM 100
#624 Трапар
TM 100
#625 Капканг
TM 100
#626 Муйвол
TM 100
#627 Аскай
TM 100
#628 Бравиатор
TM 100
#629 Шалли
TM 100
#630 Робария
TM 100
#631 Мурмофаг
TM 100
#632 Мурмант
TM 100
#633 Унозавр
TM 100
#634 Диадонт
TM 100
#635 Триораптос
TM 100
#636 Инсакр
TM 100
#637 Инсендора
TM 100
#638 Свордал
TM 100
#639 Шилдар
TM 100
#640 Армаар
TM 100
#641 Зефирал
TM 100
#642 Бореал
TM 100
#643 Солейон
TM 100
#644 Оражион
TM 100
#645 Нотал
TM 100
#646 Турбиллон
TM 100
#647 Эпиар
TM 100
#648 Каасандра
TM 100
#649 Антифаг
TM 100
#650 Паппинат
TM 100
#651 Дэкорн
TM 100
#652 Скордог
TM 100
#653 Рарог
TM 100
#654 Мифрит
TM 100
#655 Вестлис
TM 100
#656 Келпи
TM 100
#657 Тенги
TM 100
#658 Гиппотон
TM 100
#659 Рарраб
TM 100
#660 Диггод
TM 100
#661 Ирлин
TM 100
#662 Эмбервин
TM 100
#663 Эмберлан
TM 100
#666 Яркокрыл
TM 100
#667 Фрыкон
TM 100
#668 Прайдор
TM 100
#669 Виспиора
TM 100
#670 Нимфетта
TM 100
#671 Дриадонна
TM 100
#672 Голиф
TM 100
#673 Голиафо
TM 100
#674 Айлур
TM 100
#675 Айлурот
TM 100
#676 Перромаль
TM 100
#677 Куарот
TM 100
#678 Митадо
TM 100
#679 Випон
TM 100
#680 Амунир
TM 100
#681 Реамунон
TM 100
#682 Кензи
TM 100
#683 Кокомисс
TM 100
#684 Медёна
TM 100
#685 Сласедь
TM 100
#686 Топсин
TM 100
#687 Тервин
TM 100
#688 Анемон
TM 100
#689 Рификус
TM 100
#690 Ротенот
TM 100
#691 Токсидра
TM 100
#692 Ганидр
TM 100
#693 Каннонидр
TM 100
#694 Саннел
TM 100
#695 Саннелен
TM 100
#696 Динозябра
TM 100
#697 Динодонт
TM 100
#698 Люцея
TM 100
#699 Люцеонус
TM 100
#700 Фейрилит
TM 100
#701 Ванакаури
TM 100
#702 Волшбан
TM 100
#703 Смарагд
TM 100
#704 Пню
TM 100
#705 Каугум
TM 100
#706 Эластигон
TM 100
#707 Кикип
TM 100
#708 Трухля
TM 100
#709 Трупень
TM 100
#710 Гнилуша
TM 100
#711 Гнилыква
TM 100
#712 Льдинкус
TM 100
#713 Айсбергус
TM 100
#714 Носфер
TM 100
#715 Носферат
TM 100
#716 Фаринэль
TM 100
#717 Даркаптус
TM 100
#718 Снеколос
TM 100
#719 Алманди
TM 100
#720 Локиана
TM 100
#721 Гейзерон
TM 100
#722 Спайджи
TM 100
#723 Кейджер
TM 100
#724 Коффиндер
TM 100
#725 Ракиф
TM 100
#726 Тифун
TM 100
#727 Пламерро
TM 100
#728 Пульпи
TM 100
#729 Пьеррог
TM 100
#730 Сквидер
TM 100
#731 Вуди
TM 100
#732 Вудивинг
TM 100
#733 Вудиатор
TM 100
#734 Сурикот
TM 100
#735 Суприкот
TM 100
#736 Базз
TM 100
#737 Баобазз
TM 100
#738 Искразз
TM 100
#739 Шретти
TM 100
#740 Бигклоу
TM 100
#741 Ауанула
TM 100
#742 Миль
TM 100
#743 Абемиль
TM 100
#744 Зормень
TM 100
#745 Квазор
TM 100
#746 Шолфиш
TM 100
#747 Шарпик
TM 100
#748 Пойзонэлла
TM 100
#749 Ишнак
TM 100
#750 Версанд
TM 100
#751 Баблбаг
TM 100
#752 Рейнбаг
TM 100
#753 Драценус
TM 100
#754 Найрань
TM 100
#755 Тенефил
TM 100
#756 Тенефлор
TM 100
#757 Бензящер
TM 100
#758 Нефтеран
TM 100
#759 Тедди
TM 100
#760 Тед
TM 100
#761 Беррини
TM 100
#762 Бушбер
TM 100
#763 Смородива
TM 100
#764 Флорибри
TM 100
#765 Деффенгутан
TM 100
#766 Оффенгутан
TM 100
#767 Вудлуз
TM 100
#768 Вудлузиан
TM 100
#769 Зыбун
TM 100
#770 Оазост
TM 100
#771 Вототайл
TM 100
#772 Нуллион
TM 100
#773 Аннигилон
TM 100
#774 Кометор
TM 100
#775 Слипанда
TM 100
#776 Фуокуга
TM 100
#777 Искрыш
TM 100
#778 Лилюзьён
TM 100
#779 Клыкорыб
TM 100
#780 Фалькор
TM 100
#781 Кочайуйо
TM 100
#782 Гудзи
TM 100
#783 Гудзила
TM 100
#784 Гудзлион
TM 100
#785 Стормгард
TM 100
#786 Маггард
TM 100
#787 Террагард
TM 100
#788 Аквагард
TM 100
#791 Лотрублар
TM 100
#792 Лотрунуар
TM 100
#793 Фатумистон
TM 100
#794 Бассинтол
TM 100
#795 Басситамин
TM 100
#796 Вайравир
TM 100
#797 Антигравитон
TM 100
#798 Грасюрикен
TM 100
#800 Антиматерион
TM 100
#801 Олимпиа
TM 100
#802 Садшэдоу
TM 100
#803 Пойсмос
TM 100
#804 Космойзион
TM 100
#806 Уранордия
TM 100
#807 Молниора
TM 100
#852 Валкорн
TM 100