Разогрев
Power-Up Punch, 20 PP контакт

Мощность: 40
Точность: 100%
Физическая
Цель: Противник

Монстр не очень сильным, но уверенным ударом атакует противника, попутно разминаясь. Каждый удар увеличивает Атаку пользователя на 1. Атака пользователя +1

Монстры с атакой в: TM & HMРазвитие
#004 Пламби
TM 98
#005 Пламберт
TM 98
#006 Огнекрыл
TM 98
#007 Бранзер
TM 98
#008 Бранторн
TM 98
#009 Бранезавр
TM 98
#031 Нинорейна
TM 98
#034 Нинорей
TM 98
#035 Эстерелла
TM 98
#036 Астерелла
TM 98
#039 Джипсон
TM 98
#040 Сонсонг
TM 98
#054 Болютка
TM 98
#055 Акваус
TM 98
#056 Малор
TM 98
#057 Лемурил
TM 98
#061 Водель
TM 98
#062 Грозель
TM 98
#066 Рокиб
TM 98
#067 Рокибор
TM 98
#068 Квадроки
TM 98
#074 Скалоб
TM 98
#075 Ураллер
TM 98
#076 Эверестор
TM 98
#088 Слизень
TM 98
#089 Грязень
TM 98
#094 Октор
TM 98
#096 Ино
TM 98
#097 Коршак
TM 98
#104 Бонозавр
TM 98
#105 Скуллозавр
TM 98
#106 Шадо-Ли
TM 98
#107 Шадо-Чан
TM 98
#108 Эвилик
TM 98
#112 Булаврон
TM 98
#113 Хилси
TM 98
#115 Кугу-мама
TM 98
#122 Клошар
TM 98
#124 Кайла
TM 98
#125 Электрозавр
TM 98
#126 Лавазавр
TM 98
#143 Наклес
TM 98
#149 Илатон
TM 98
#150 Мутаген
TM 98
#151 Геном
TM 98
#157 Сизелам
TM 98
#158 Грен
TM 98
#159 Гренуль
TM 98
#160 Гренидра
TM 98
#161 Джорбик
TM 98
#162 Мармаус
TM 98
#165 Лептибаг
TM 98
#166 Кокцинус
TM 98
#180 Беешок
TM 98
#181 Эфарол
TM 98
#183 Покут
TM 98
#184 Мажиринко
TM 98
#185 Древень
TM 98
#186 Ливнель
TM 98
#190 Чухват
TM 98
#195 Омутоль
TM 98
#199 Бсодинг
TM 98
#209 Битав
TM 98
#210 Крачав
TM 98
#215 Демот
TM 98
#216 Коафи
TM 98
#217 Коалень
TM 98
#225 Меррипик
TM 98
#239 Спаркозавр
TM 98
#240 Эмброзавр
TM 98
#241 Милгот
TM 98
#242 Реззура
TM 98
#246 Пылизар
TM 98
#247 Ракоккон
TM 98
#248 Пескозавр
TM 98
#252 Прутти
TM 98
#253 Стиклиф
TM 98
#254 Гинкгон
TM 98
#256 Хрустер
TM 98
#257 Фанагал
TM 98
#259 Бростырь
TM 98
#260 Мортортл
TM 98
#271 Ненуфа
TM 98
#272 Лилину
TM 98
#274 Лифуду
TM 98
#275 Легбамор
TM 98
#286 Агроспор
TM 98
#287 Слюнис
TM 98
#288 Пацарон
TM 98
#289 Орангер
TM 98
#294 Инфрасон
TM 98
#295 Диапазавр
TM 98
#296 Дав-Чи
TM 98
#297 Толко-Чи
TM 98
#302 Бугибум
TM 98
#303 Метурнус
TM 98
#306 Феромор
TM 98
#307 Дзенос
TM 98
#308 Омдзен
TM 98
#313 Гловер
TM 98
#314 Гловия
TM 98
#316 Кислипс
TM 98
#317 Зевотл
TM 98
#326 Мигроат
TM 98
#327 Иври
TM 98
#330 Фасетон
TM 98
#331 Пикан
TM 98
#332 Пуникот
TM 98
#335 Мангусто
TM 98
#352 Колорон
TM 98
#356 Матод
TM 98
#375 Биядрон
TM 98
#376 Полидрон
TM 98
#377 Роколем
TM 98
#378 Глалем
TM 98
#379 Феролем
TM 98
#383 Тьеррадон
TM 98
#385 Дезастра
TM 98
#386 Космотел
TM 98
#390 Пламуар
TM 98
#391 Пламиан
TM 98
#392 Пламиафан
TM 98
#402 Лалабибер
TM 98
#408 Скулкер
TM 98
#409 Архаскулл
TM 98
#418 Аскал
TM 98
#419 Ардыв
TM 98
#424 Аббират
TM 98
#427 Кролли
TM 98
#428 Кронилла
TM 98
#446 Фетти
TM 98
#447 Кунно
TM 98
#448 Куннар
c 15 ур. | TM 98
#453 Кваяд
TM 98
#454 Ядар
TM 98
#461 Девилот
TM 98
#463 Дэвилик
TM 98
#464 Булавор
TM 98
#466 Вольтозавр
TM 98
#467 Вулканозавр
TM 98
#475 Фемидон
TM 98
#477 Рондар
TM 98
#480 Пенсила
TM 98
#481 Сенсила
TM 98
#482 Волила
TM 98
#486 Архолем
TM 98
#491 Ноктурнус
TM 98
#494 Фламольга
TM 98
#499 Элембер
TM 98
#500 Фудорар
TM 98
#505 Сурикрыс
TM 98
#512 Зеленяма
TM 98
#514 Красняма
TM 98
#516 Голуняма
TM 98
#531 Мулму
TM 98
#532 Юниор
TM 98
#533 Камесор
TM 98
#534 Викториор
TM 98
#537 Сапантан
TM 98
#538 Брут
TM 98
#539 Фат
TM 98
#552 Даркан
TM 98
#553 Бархаран
TM 98
#554 Тотер
TM 98
#555 Тотерин
TM 98
#559 Джидзю
TM 98
#560 Джитсудзю
TM 98
#576 Аюдайя
TM 98
#579 Хромоцит
TM 98
#604 Три-о-Клокс
TM 98
#613 Айсхог
TM 98
#614 Хеджайс
TM 98
#619 Юн-До
TM 98
#620 Юн-Фу
TM 98
#621 Клодар
TM 98
#622 Эстат
TM 98
#623 Эстатуар
TM 98
#624 Трапар
TM 98
#625 Капканг
TM 98
#631 Мурмофаг
TM 98
#648 Каасандра
TM 98
#650 Паппинат
TM 98
#651 Дэкорн
TM 98
#652 Скордог
TM 98
#653 Рарог
TM 98
#654 Мифрит
TM 98
#655 Вестлис
TM 98
#656 Келпи
TM 98
#657 Тенги
TM 98
#658 Гиппотон
TM 98
#659 Рарраб
TM 98
#660 Диггод
TM 98
#674 Айлур
TM 98
#675 Айлурот
TM 98
#678 Митадо
TM 98
#688 Анемон
TM 98
#689 Рификус
TM 98
#701 Ванакаури
TM 98
#709 Трупень
TM 98
#720 Локиана
TM 98
#739 Шретти
c 22 ур.
#740 Бигклоу
c 22 ур.
#794 Бассинтол
c 1 ур.