Гиперлуч
Hyper Beam, 5 PP

Мощность: 150
Точность: 90%
Специальная
Цель: Противник

Одна из самых мощных атак. Монстр выпускает яркий светящийся луч энергии, буквально выжигающий всё вокруг. Силы, необходимые для проведения этой атаки, столь велики, что требуют отдыха.

Монстры с атакой в: TM & HMРазвитие
#003 Фолифрог
TM 15
#006 Огнекрыл
TM 15
#009 Бранезавр
TM 15
#012 Световол
TM 15
#015 Москилл
TM 15
#018 Орланор
TM 15
#020 Крыскун
TM 15
#022 Дроздун
TM 15
#024 Гюрзар
TM 15
#026 Силоватт
TM 15
#028 Кроттор
TM 15
#031 Нинорейна
TM 15
#034 Нинорей
TM 15
#036 Астерелла
TM 15
#038 Ракуна
TM 15
#040 Сонсонг
TM 15
#042 Грюмышь
TM 15
#045 Мандракас
TM 15
#047 Листвотел
TM 15
#049 Шмелевик
TM 15
#051 Потатат
TM 15
#053 Мурысь
TM 15
#055 Акваус
TM 15
#057 Лемурил
TM 15
#059 Огнедзиси
TM 15
#062 Грозель
TM 15
#065 Сазам
TM 15
#068 Квадроки
TM 15
#071 Буллитум
TM 15
#073 Цианея
TM 15
#076 Эверестор
TM 15
#078 Флегон
TM 15
#080 Лаголаг
TM 15
#082 Октаселл
TM 15
#085 Триодонт
TM 15
#087 Хорвал
TM 15
#089 Грязень
TM 15
#091 Армурена
TM 15
#094 Октор
TM 15
#097 Коршак
TM 15
#099 Злобстер
TM 15
#101 Люмьен
TM 15
#103 Саностридж
TM 15
#105 Скуллозавр
TM 15
#108 Эвилик
TM 15
#110 Смоггер
TM 15
#112 Булаврон
TM 15
#113 Хилси
TM 15
#114 Вьюнудль
TM 15
#115 Кугу-мама
TM 15
#117 Драуз
TM 15
#119 Птеркус
TM 15
#121 Батискафиш
TM 15
#122 Клошар
TM 15
#123 Мантедж
TM 15
#124 Кайла
TM 15
#125 Электрозавр
TM 15
#126 Лавазавр
TM 15
#127 Дирбаг
TM 15
#128 Элкас
TM 15
#130 Дибарак
TM 15 | c 54 ур.
#131 Несси
TM 15
#134 Аквалит
TM 15
#135 Вольталит
TM 15
#136 Фларелит
TM 15
#137 LIG-10001
TM 15
#139 Праспрут
TM 15
#141 Трелоби
TM 15
#142 Амбероптиль
c 65 ур. | TM 15
#143 Наклес
TM 15
#144 Гласеогриф
TM 15
#145 Люмогриф
TM 15
#146 Гелиогриф
TM 15
#147 Имуги
TM 15 | c 61 ур.
#148 Кирин
c 75 ур. | TM 15
#149 Илатон
c 75 ур. | TM 15
#150 Мутаген
TM 15
#151 Геном
TM 15
#154 Террацерапт
TM 15
#157 Сизелам
TM 15
#160 Гренидра
TM 15
#162 Мармаус
TM 15
#164 Фоуль
TM 15
#166 Кокцинус
TM 15
#168 Арахнус
TM 15
#169 Крестопырь
TM 15
#171 Аквольт
TM 15
#176 Алас
TM 15
#178 Инкин
TM 15
#181 Эфарол
TM 15
#182 Маранолия
TM 15
#184 Мажиринко
TM 15
#186 Ливнель
TM 15
#189 Дендилино
TM 15
#192 Буршрут
TM 15
#195 Омутоль
TM 15
#196 Люксеолит
TM 15
#197 Нокталит
TM 15
#199 Бсодинг
TM 15
#205 Кнурр
TM 15
#208 Грошар
TM 15
#210 Крачав
TM 15
#212 Сизомант
TM 15
#214 Буллбаг
TM 15
#217 Коалень
TM 15
#219 Фланжин
TM 15
#221 Ленсерино
TM 15
#223 Рановак
c 46 ур. | TM 15
#224 Ахевак
c 58 ур. | TM 15
#226 Скайт
TM 15
#229 Хэллдог
TM 15
#230 Уздра
TM 15
#232 Чихон
TM 15
#233 LIG-3265
c 67 ур. | TM 15
#241 Милгот
TM 15
#242 Реззура
TM 15
#243 Громмар
TM 15
#244 Фламмар
TM 15
#245 Гидррар
TM 15
#246 Пылизар
c 55 ур. | TM 15
#247 Ракоккон
TM 15 | c 67 ур.
#248 Пескозавр
c 73 ур. | TM 15
#249 Нерейон
TM 15
#250 Иридор
TM 15
#251 Хроносид
TM 15
#254 Гинкгон
TM 15
#257 Фанагал
TM 15
#260 Мортортл
TM 15
#262 Арркун
TM 15
#264 Полкет
TM 15
#267 Баттинун
TM 15
#269 Баттнайти
TM 15
#272 Лилину
TM 15
#274 Лифуду
TM 15
#275 Легбамор
TM 15
#277 Голона
TM 15
#279 Пелисир
TM 15
#282 Семпатия
TM 15
#284 Физокрыл
TM 15
#286 Агроспор
TM 15
#289 Орангер
TM 15
#291 Ассоса
TM 15
#292 Приманус
TM 15
#295 Диапазавр
c 64 ур. | TM 15
#297 Толко-Чи
TM 15
#301 Кноель
TM 15
#303 Метурнус
TM 15
#306 Феромор
TM 15
#308 Омдзен
TM 15
#310 Амперон
TM 15
#317 Зевотл
TM 15
#319 Клыкула
TM 15
#321 Рипогит
TM 15
#323 Вулкемел
TM 15
#324 Тортуфа
TM 15
#326 Мигроат
TM 15
#328 Зубант
c 43 ур. | TM 15
#329 Зуоза
TM 15 | c 43 ур.
#330 Фасетон
c 43 ур. | TM 15
#332 Пуникот
TM 15
#334 Облакас
TM 15
#337 Лунарит
TM 15
#338 Гелиорит
TM 15
#340 Сомасин
TM 15
#342 Клешираб
TM 15
#344 Миражан
c 1, 36 ур. | TM 15
#346 Древнево
TM 15
#348 Кафардор
TM 15
#350 Перламур
TM 15
#354 Крипер
TM 15
#356 Матод
TM 15
#357 Пальмер
TM 15
#359 Багиррот
TM 15
#362 Снолинг
TM 15
#365 Моржонг
TM 15
#367 Жемчул
TM 15
#368 Туснейк
TM 15
#369 Архфиш
TM 15
#373 Драконор
TM 15
#375 Биядрон
c 50 ур. | TM 15
#376 Полидрон
TM 15 | c 60 ур.
#377 Роколем
c 67 ур. | TM 15
#378 Глалем
c 67 ур. | TM 15
#379 Феролем
TM 15 | c 67 ур.
#380 Сурейя
TM 15
#381 Фрейяс
TM 15
#382 Делюжион
TM 15
#383 Тьеррадон
TM 15
#384 Астрофурия
TM 15 | c 90 ур.
#385 Дезастра
TM 15
#386 Космотел
c 73 ур. | TM 15
#389 Грутортл
TM 15
#392 Пламиафан
TM 15
#395 Ирродель
TM 15
#398 Стриджар
TM 15
#400 Боброн
TM 15
#402 Лалабибер
TM 15
#405 Люэрион
TM 15
#407 Астрактус
TM 15
#409 Архаскулл
TM 15
#411 Архармор
TM 15
#413 Баллобаг
TM 15
#414 Экофлай
TM 15
#416 Роялони
TM 15
#419 Ардыв
TM 15
#421 Шерримп
TM 15
#423 Сквоозень
TM 15
#424 Аббират
TM 15
#426 Аэролит
TM 15
#428 Кронилла
TM 15
#429 Амкриселла
TM 15
#430 Картельер
TM 15
#432 Фурркит
TM 15
#435 Сниффун
TM 15
#437 Колокойн
TM 15
#442 Шэдогос
TM 15
#445 Сандулла
TM 15
#448 Куннар
TM 15
#450 Пустыномот
TM 15
#452 Ядострел
TM 15
#454 Ядар
TM 15
#455 Лопыш
TM 15
#457 Кетлфиш
TM 15
#460 Танненсно
TM 15
#461 Девилот
TM 15
#462 Полиселл
TM 15
#463 Дэвилик
TM 15
#464 Булавор
TM 15
#465 Лознудль
TM 15
#466 Вольтозавр
TM 15
#467 Вулканозавр
c 62 ур. | TM 15
#468 Ласкалас
TM 15
#469 Бурдобаг
TM 15
#470 Терралит
TM 15
#471 Гласеолит
TM 15
#472 Скорпетер
TM 15
#473 Ленсирон
TM 15
#474 LIG-29ec5
c 67 ур. | TM 15
#475 Фемидон
TM 15
#476 Дезимант
TM 15
#477 Рондар
TM 15
#478 Пургетта
TM 15
#480 Пенсила
TM 15
#481 Сенсила
TM 15
#482 Волила
TM 15
#483 Хронокон
TM 15
#484 Спасилион
TM 15
#485 Вулкантрум
TM 15
#486 Архолем
TM 15
#487 Дудельена
TM 15
#488 Лунария
TM 15
#490 Аквилон
TM 15
#491 Ноктурнус
TM 15
#492 Траверисо
TM 15
#493 Примарон
TM 15 | c 80 ур.
#494 Фламольга
TM 15
#497 Випертина
TM 15
#500 Фудорар
TM 15
#503 Твинфин
TM 15
#505 Сурикрыс
TM 15
#508 Сербернос
TM 15
#510 Пантигр
TM 15
#512 Зеленяма
TM 15
#514 Красняма
TM 15
#516 Голуняма
TM 15
#518 Морфина
TM 15
#521 Туказан
TM 15
#523 Громмаш
TM 15
#526 Гранатрон
TM 15
#528 Страстокрыл
TM 15
#530 Дриллгрос
TM 15
#531 Мулму
TM 15
#534 Викториор
TM 15
#537 Сапантан
TM 15
#542 Бомбимор
TM 15
#545 Асселида
TM 15
#547 Вулли
TM 15
#549 Камелиона
TM 15
#553 Бархаран
TM 15
#555 Тотерин
TM 15
#558 Скалмит
TM 15
#560 Джитсудзю
TM 15
#561 Амфорёл
TM 15
#563 Саркофагус
TM 15
#565 Аквартл
TM 15
#567 Птархон
TM 15
#569 Заммлер
TM 15
#571 Ренуард
TM 15
#573 Кларетта
TM 15
#576 Аюдайя
TM 15
#579 Хромоцит
TM 15
#581 Белебедь
TM 15
#584 Эскимур
TM 15
#586 Акама
TM 15
#589 Кавалерон
TM 15
#591 Мускар
TM 15
#593 Фундион
TM 15
#596 Электул
TM 15
#598 Ставол
TM 15
#599 Гиркс
TM 15 | c 57 ур.
#600 Тугир
c 64 ур. | TM 15
#601 Гиротрон
c 72 ур. | TM 15
#604 Три-о-Клокс
TM 15
#606 Уфон
TM 15
#609 Виловисп
TM 15
#612 Гилионатор
TM 15
#614 Хеджайс
TM 15
#615 Гласеокрис
TM 15
#617 Инфантерон
TM 15
#620 Юн-Фу
TM 15
#621 Клодар
TM 15
#623 Эстатуар
TM 15
#625 Капканг
TM 15
#628 Бравиатор
TM 15
#630 Робария
TM 15
#635 Триораптос
TM 15
#637 Инсендора
TM 15
#638 Свордал
TM 15
#639 Шилдар
TM 15
#640 Армаар
TM 15
#641 Зефирал
TM 15
#642 Бореал
TM 15
#643 Солейон
TM 15
#644 Оражион
TM 15
#645 Нотал
TM 15
#646 Турбиллон
TM 15
#647 Эпиар
TM 15
#648 Каасандра
TM 15
#649 Антифаг
c 73 ур. | TM 15
#652 Скордог
TM 15
#655 Вестлис
TM 15
#658 Гиппотон
TM 15
#660 Диггод
TM 15
#663 Эмберлан
TM 15
#666 Яркокрыл
TM 15
#668 Прайдор
c 1 ур. | TM 15
#671 Дриадонна
TM 15
#673 Голиафо
TM 15
#675 Айлурот
TM 15
#678 Митадо
TM 15
#681 Реамунон
TM 15
#683 Кокомисс
TM 15
#685 Сласедь
TM 15
#687 Тервин
TM 15
#689 Рификус
TM 15
#691 Токсидра
TM 15
#693 Каннонидр
TM 15
#695 Саннелен
TM 15
#697 Динодонт
TM 15
#698 Люцея
TM 15 | c 57 ур.
#699 Люцеонус
c 63 ур. | TM 15
#700 Фейрилит
TM 15
#706 Эластигон
TM 15
#707 Кикип
TM 15
#709 Трупень
TM 15
#711 Гнилыква
TM 15
#713 Айсбергус
TM 15
#715 Носферат
TM 15
#716 Фаринэль
TM 15
#717 Даркаптус
c 88 ур. | TM 15
#718 Снеколос
TM 15
#719 Алманди
TM 15
#720 Локиана
TM 15
#721 Гейзерон
TM 15
#727 Пламерро
TM 15
#738 Искразз
TM 15
#754 Найрань
TM 15
#760 Тед
TM 15
#764 Флорибри
TM 15
#766 Оффенгутан
TM 15
#773 Аннигилон
TM 15
#774 Кометор
TM 15
#776 Фуокуга
TM 15
#778 Лилюзьён
TM 15
#780 Фалькор
TM 15
#781 Кочайуйо
TM 15
#784 Гудзлион
TM 15
#785 Стормгард
TM 15
#786 Маггард
TM 15
#787 Террагард
TM 15
#788 Аквагард
TM 15
#791 Лотрублар
TM 15
#792 Лотрунуар
c 73 ур. | TM 15
#795 Басситамин
TM 15
#796 Вайравир
TM 15
#797 Антигравитон
TM 15
#799 Сваллозион
TM 15
#800 Антиматерион
TM 15
#801 Олимпиа
TM 15
#804 Космойзион
TM 15
#806 Уранордия
TM 15
#840 Ойдо
TM 15
#842 Неромо
TM 15
#844 Шахмаран
TM 15
#845 Папокс
TM 15
#846 Райсокс
TM 15
#848 Миндра
TM 15
#854 Зонид
TM 15
#855 Зоратор
TM 15
#992 Воттад
TM 15