Солнечный луч
Solar Beam, 10 PP

Мощность: 120
Точность: 100%
Специальная
Цель: Противник

Монстр долго накапливает солнечную энергию. Когда ее достаточно, он совершает мощнейший выстрел красивым, ярким, солнечным лучом. Обычно требуется целый ход на накопление энергии и ход на проведение атаки, однако, в солнечную погоду накопление энергии и атака могут произойти за один ход.

Монстры с атакой в: TM & HMРазвитие
#001 Жаблиф
TM 22
#002 Жабзор
c 44 ур. | TM 22
#003 Фолифрог
c 53 ур. | TM 22
#006 Огнекрыл
TM 22
#012 Световол
TM 22
#015 Москилл
TM 22
#035 Эстерелла
TM 22
#036 Астерелла
TM 22
#038 Ракуна
TM 22
#039 Джипсон
TM 22
#040 Сонсонг
TM 22
#043 Клуббиш
TM 22
#044 Амбрук
TM 22
#045 Мандракас
c 69 ур. | TM 22
#046 Листотел
TM 22
#047 Листвотел
TM 22
#048 Редлик
TM 22
#049 Шмелевик
TM 22
#059 Огнедзиси
TM 22
#069 Булли
TM 22
#070 Буллит
TM 22
#071 Буллитум
TM 22
#077 Эфон
TM 22
#078 Флегон
TM 22
#102 Сидерс
TM 22 | c 43 ур.
#103 Саностридж
TM 22
#108 Эвилик
TM 22
#113 Хилси
TM 22
#114 Вьюнудль
TM 22
#115 Кугу-мама
TM 22
#122 Клошар
TM 22
#128 Элкас
TM 22
#137 LIG-10001
TM 22
#143 Наклес
TM 22
#146 Гелиогриф
c 71 ур. | TM 22
#150 Мутаген
TM 22
#151 Геном
TM 22
#152 Терран
c 45 ур. | TM 22
#153 Церрапт
TM 22 | c 54 ур.
#154 Террацерапт
c 66 ур. | TM 22
#157 Сизелам
TM 22
#161 Джорбик
TM 22
#162 Мармаус
TM 22
#165 Лептибаг
TM 22
#166 Кокцинус
TM 22
#167 Рахнус
TM 22
#168 Арахнус
TM 22
#173 Стрелла
TM 22
#174 Джипсоня
TM 22
#175 Овус
TM 22
#176 Алас
TM 22
#177 Майин
TM 22
#178 Инкин
TM 22
#182 Маранолия
TM 22
#187 Дендино
TM 22
#188 Камолино
TM 22
#189 Дендилино
TM 22
#190 Чухват
TM 22
#191 Грути
c 34 ур. | TM 22
#192 Буршрут
c 34 ур. | TM 22
#193 Либеллёт
TM 22
#204 Кнур
TM 22
#205 Кнурр
TM 22
#206 Дуняш
TM 22
#209 Битав
TM 22
#210 Крачав
TM 22
#219 Фланжин
TM 22
#228 Дэрдог
TM 22
#229 Хэллдог
TM 22
#233 LIG-3265
TM 22
#234 Элдор
TM 22
#241 Милгот
TM 22
#242 Реззура
TM 22
#244 Фламмар
TM 22
#250 Иридор
TM 22
#251 Хроносид
TM 22
#252 Прутти
TM 22
#253 Стиклиф
TM 22
#254 Гинкгон
TM 22
#257 Фанагал
TM 22
#267 Баттинун
TM 22
#269 Баттнайти
TM 22
#270 Ненуль
TM 22
#271 Ненуфа
TM 22
#272 Лилину
TM 22
#273 Корнис
TM 22
#274 Лифуду
TM 22
#275 Легбамор
TM 22
#283 Спибаг
TM 22
#284 Физокрыл
TM 22
#285 Толириб
TM 22
#286 Агроспор
TM 22
#287 Слюнис
TM 22
#288 Пацарон
TM 22
#289 Орангер
TM 22
#290 Полиста
TM 22
#291 Ассоса
TM 22
#292 Приманус
TM 22
#293 Ультрасон
TM 22
#294 Инфрасон
TM 22
#295 Диапазавр
TM 22
#300 Кнос
TM 22
#301 Кноель
TM 22
#303 Метурнус
TM 22
#306 Феромор
TM 22
#313 Гловер
TM 22
#314 Гловия
TM 22
#315 Астрания
TM 22
#316 Кислипс
TM 22
#317 Зевотл
TM 22
#323 Вулкемел
TM 22
#324 Тортуфа
TM 22
#328 Зубант
TM 22
#329 Зуоза
TM 22
#330 Фасетон
TM 22
#331 Пикан
TM 22
#332 Пуникот
TM 22
#333 Колди
TM 22
#334 Облакас
TM 22
#335 Мангусто
TM 22
#338 Гелиорит
c 41 ур. | TM 22
#343 Фатон
TM 22
#344 Миражан
TM 22
#345 Арсид
TM 22
#346 Древнево
TM 22
#351 Веттерино
TM 22
#352 Колорон
TM 22
#357 Пальмер
c 56 ур. | TM 22
#380 Сурейя
TM 22
#381 Фрейяс
TM 22
#383 Тьеррадон
c 60 ур. | TM 22
#384 Астрофурия
TM 22
#386 Космотел
TM 22
#387 Гроузи
TM 22
#388 Орасин
TM 22
#389 Грутортл
TM 22
#392 Пламиафан
TM 22
#406 Бутастр
TM 22
#407 Астрактус
TM 22
#413 Баллобаг
TM 22
#414 Экофлай
TM 22
#420 Шерри
c 37 ур. | TM 22
#421 Шерримп
c 43 ур. | TM 22
#424 Аббират
TM 22
#427 Кролли
TM 22
#428 Кронилла
TM 22
#436 Койн
TM 22
#437 Колокойн
TM 22
#439 Арлекид
TM 22
#440 Гипохилси
TM 22
#446 Фетти
TM 22
#455 Лопыш
TM 22
#459 Сапинсно
TM 22
#460 Танненсно
TM 22
#463 Дэвилик
TM 22
#465 Лознудль
TM 22
#467 Вулканозавр
TM 22
#468 Ласкалас
TM 22
#469 Бурдобаг
TM 22
#470 Терралит
TM 22
#474 LIG-29ec5
TM 22
#480 Пенсила
TM 22
#485 Вулкантрум
TM 22
#488 Лунария
TM 22
#492 Траверисо
TM 22
#493 Примарон
TM 22
#494 Фламольга
TM 22
#495 Випс
TM 22
#496 Льернис
TM 22
#497 Випертина
TM 22
#498 Орфани
TM 22
#499 Элембер
TM 22
#500 Фудорар
TM 22
#511 Зеленос
TM 22
#512 Зеленяма
TM 22
#513 Краснос
TM 22
#514 Красняма
TM 22
#526 Гранатрон
TM 22
#531 Мулму
TM 22
#540 Силкор
TM 22
#541 Монторм
TM 22
#542 Бомбимор
TM 22
#543 Насбаг
TM 22
#544 Рундер
TM 22
#545 Асселида
TM 22
#546 Стинни
c 46 ур. | TM 22
#547 Вулли
TM 22
#548 Бутита
TM 22
#549 Камелиона
TM 22
#554 Тотер
TM 22
#555 Тотерин
TM 22
#556 Фобрец
TM 22 | c 50 ур.
#557 Рокмит
TM 22
#558 Скалмит
TM 22
#561 Амфорёл
TM 22
#569 Заммлер
TM 22
#585 Мака
c 51 ур. | TM 22
#586 Акама
TM 22 | c 60 ур.
#590 Пилцер
c 43 ур. | TM 22
#591 Мускар
c 49 ур. | TM 22
#597 Сталист
TM 22
#598 Ставол
TM 22
#607 Виспи
TM 22
#608 Виспокс
TM 22
#609 Виловисп
TM 22
#615 Гласеокрис
c 53 ур. | TM 22
#623 Эстатуар
TM 22
#631 Мурмофаг
TM 22
#636 Инсакр
TM 22
#637 Инсендора
TM 22
#640 Армаар
TM 22
#643 Солейон
TM 22
#649 Антифаг
TM 22
#650 Паппинат
TM 22
#651 Дэкорн
TM 22
#652 Скордог
TM 22
#653 Рарог
TM 22
#654 Мифрит
TM 22
#655 Вестлис
TM 22
#663 Эмберлан
TM 22
#666 Яркокрыл
TM 22
#667 Фрыкон
TM 22
#668 Прайдор
TM 22
#669 Виспиора
c 48 ур. | TM 22
#670 Нимфетта
c 58 ур. | TM 22
#671 Дриадонна
TM 22
#672 Голиф
TM 22
#673 Голиафо
TM 22
#708 Трухля
TM 22
#709 Трупень
TM 22
#710 Гнилуша
TM 22
#711 Гнилыква
TM 22
#714 Носфер
TM 22
#715 Носферат
TM 22
#721 Гейзерон
TM 22
#722 Спайджи
TM 22
#723 Кейджер
TM 22
#724 Коффиндер
TM 22
#738 Искразз
TM 22
#743 Абемиль
TM 22
#753 Драценус
c 41 ур. | TM 22
#754 Найрань
TM 22
#755 Тенефил
TM 22
#756 Тенефлор
TM 22
#761 Беррини
TM 22
#762 Бушбер
TM 22
#763 Смородива
TM 22
#764 Флорибри
TM 22
#774 Кометор
TM 22
#776 Фуокуга
TM 22
#780 Фалькор
TM 22
#781 Кочайуйо
TM 22
#787 Террагард
TM 22
#791 Лотрублар
TM 22 | c 47 ур.
#792 Лотрунуар
TM 22
#796 Вайравир
TM 22
#797 Антигравитон
TM 22
#800 Антиматерион
TM 22
#801 Олимпиа
TM 22
#845 Папокс
TM 22
#846 Райсокс
c 46 ур. | TM 22