Молния
Thunderbolt, 15 PP

Мощность: 90
Точность: 100%
Специальная
Цель: Противник

Монстр выстреливает в противника мощнейшим электрическим зарядом, силой сопоставимым с ударом молнии. 10% шанс парализовать противника.

Монстры с атакой в: TM & HMРазвитие
#019 Пискун
TM 24
#020 Крыскун
TM 24
#025 Ваттон
c 42 ур. | TM 24
#026 Силоватт
c 1 ур. | TM 24
#029 Нинья
TM 24
#030 Нинорьетта
TM 24
#031 Нинорейна
TM 24
#032 Ниньо
TM 24
#033 Нинорино
TM 24
#034 Нинорей
TM 24
#035 Эстерелла
TM 24
#036 Астерелла
TM 24
#039 Джипсон
TM 24
#040 Сонсонг
TM 24
#052 Мукун
TM 24
#053 Мурысь
TM 24
#056 Малор
TM 24
#057 Лемурил
TM 24
#081 Дуоселл
TM 24
#082 Октаселл
TM 24
#088 Слизень
TM 24
#089 Грязень
TM 24
#092 Ост
TM 24
#093 Аспер
TM 24
#094 Октор
TM 24
#100 Люминьон
TM 24
#101 Люмьен
TM 24
#108 Эвилик
TM 24
#109 Вупс
TM 24
#110 Смоггер
TM 24
#111 Булавир
TM 24
#112 Булаврон
TM 24
#113 Хилси
TM 24
#115 Кугу-мама
TM 24
#120 Скафиш
TM 24
#121 Батискафиш
TM 24
#122 Клошар
TM 24
#125 Электрозавр
c 49 ур. | TM 24
#128 Элкас
TM 24
#130 Дибарак
TM 24
#131 Несси
TM 24
#135 Вольталит
TM 24
#137 LIG-10001
TM 24
#143 Наклес
TM 24
#145 Люмогриф
TM 24
#147 Имуги
TM 24
#148 Кирин
TM 24
#149 Илатон
TM 24
#150 Мутаген
TM 24
#151 Геном
TM 24
#161 Джорбик
TM 24
#162 Мармаус
TM 24
#170 Элфиш
TM 24
#171 Аквольт
TM 24
#172 Ваттоня
TM 24
#179 Меешок
TM 24
#180 Беешок
TM 24
#181 Эфарол
TM 24
#190 Чухват
TM 24
#200 Криселла
TM 24
#203 Унгну
TM 24
#206 Дуняш
TM 24
#209 Битав
TM 24
#210 Крачав
TM 24
#233 LIG-3265
TM 24
#234 Элдор
TM 24
#239 Спаркозавр
c 40 ур. | TM 24
#241 Милгот
TM 24
#242 Реззура
TM 24
#243 Громмар
TM 24
#248 Пескозавр
TM 24
#249 Нерейон
TM 24
#250 Иридор
TM 24
#263 Путун
TM 24
#264 Полкет
TM 24
#280 Сенс
TM 24
#281 Сенсиа
TM 24
#282 Семпатия
TM 24
#287 Слюнис
TM 24
#288 Пацарон
TM 24
#289 Орангер
TM 24
#299 Дезистон
TM 24
#300 Кнос
TM 24
#301 Кноель
TM 24
#306 Феромор
TM 24
#309 Вольтон
TM 24
#310 Амперон
TM 24
#311 Плюш
TM 24
#312 Минуш
TM 24
#313 Гловер
TM 24
#314 Гловия
TM 24
#335 Мангусто
TM 24
#351 Веттерино
TM 24
#352 Колорон
TM 24
#353 Джипер
TM 24
#354 Крипер
TM 24
#359 Багиррот
TM 24
#377 Роколем
TM 24
#378 Глалем
TM 24
#379 Феролем
TM 24
#380 Сурейя
TM 24
#381 Фрейяс
TM 24
#382 Делюжион
TM 24
#383 Тьеррадон
TM 24
#384 Астрофурия
TM 24
#385 Дезастра
TM 24
#386 Космотел
TM 24
#399 Мабобр
TM 24
#400 Боброн
TM 24
#403 Люкси
TM 24
#404 Люэр
TM 24
#405 Люэрион
TM 24
#408 Скулкер
TM 24
#409 Архаскулл
TM 24
#410 Прадеф
TM 24
#411 Архармор
TM 24
#417 Сквиспарк
TM 24
#424 Аббират
TM 24
#425 Аэлит
TM 24
#426 Аэролит
TM 24
#427 Кролли
TM 24
#428 Кронилла
TM 24
#429 Амкриселла
TM 24
#431 Пуркит
TM 24
#432 Фурркит
TM 24
#439 Арлекид
TM 24
#446 Фетти
TM 24
#462 Полиселл
TM 24
#463 Дэвилик
TM 24
#464 Булавор
TM 24
#466 Вольтозавр
c 49 ур. | TM 24
#467 Вулканозавр
TM 24
#474 LIG-29ec5
TM 24
#475 Фемидон
TM 24
#476 Дезимант
TM 24
#478 Пургетта
TM 24
#479 Барабаш
TM 24
#480 Пенсила
TM 24
#481 Сенсила
TM 24
#482 Волила
TM 24
#483 Хронокон
TM 24
#484 Спасилион
TM 24
#486 Архолем
TM 24
#487 Дудельена
TM 24
#491 Ноктурнус
TM 24
#493 Примарон
TM 24
#494 Фламольга
TM 24
#504 Крысуррил
TM 24
#505 Сурикрыс
TM 24
#506 Мимипёс
TM 24
#507 Хмурпес
TM 24
#508 Сербернос
TM 24
#522 Молняш
TM 24
#523 Громмаш
TM 24
#531 Мулму
TM 24
#569 Заммлер
TM 24
#572 Кларина
TM 24
#573 Кларетта
TM 24
#574 Айя
TM 24
#575 Амайя
TM 24
#576 Аюдайя
TM 24
#587 Вольтар
TM 24
#595 Элекс
TM 24
#596 Электул
TM 24
#597 Сталист
TM 24
#598 Ставол
TM 24
#599 Гиркс
TM 24
#600 Тугир
TM 24
#601 Гиротрон
TM 24
#603 Такнун
TM 24 | c 44 ур.
#604 Три-о-Клокс
TM 24
#605 Эон
TM 24
#606 Уфон
TM 24
#618 Грандинг
c 45 ур. | TM 24
#623 Эстатуар
TM 24
#642 Бореал
TM 24
#644 Оражион
c 22 ур. | TM 24
#648 Каасандра
TM 24
#649 Антифаг
TM 24
#677 Куарот
TM 24
#678 Митадо
TM 24
#682 Кензи
TM 24
#683 Кокомисс
TM 24
#684 Медёна
TM 24
#685 Сласедь
TM 24
#686 Топсин
TM 24
#687 Тервин
TM 24
#690 Ротенот
TM 24
#691 Токсидра
TM 24
#694 Саннел
c 49 ур. | TM 24
#695 Саннелен
TM 24
#698 Люцея
TM 24
#699 Люцеонус
TM 24
#702 Волшбан
TM 24
#704 Пню
TM 24
#705 Каугум
TM 24
#706 Эластигон
TM 24
#716 Фаринэль
TM 24
#720 Локиана
TM 24
#736 Базз
TM 24
#737 Баобазз
TM 24
#738 Искразз
c 1 ур.
#773 Аннигилон
TM 24
#777 Искрыш
TM 24
#778 Лилюзьён
TM 24
#780 Фалькор
TM 24
#785 Стормгард
TM 24
#786 Маггард
TM 24
#791 Лотрублар
TM 24
#792 Лотрунуар
TM 24
#793 Фатумистон
TM 24
#796 Вайравир
c 37 ур. | TM 24
#801 Олимпиа
TM 24
#804 Космойзион
TM 24
#807 Молниора
TM 24
#840 Ойдо
TM 24
#841 Оскуро
TM 24
#842 Неромо
TM 24
#847 Дрико
TM 24
#848 Миндра
TM 24
#855 Зоратор
TM 24
#992 Воттад
TM 24