Подкоп
Dig, 10 PP контакт

Мощность: 80
Точность: 100%
Физическая
Цель: Противник

На атаку требуется два хода. На первом монстр закапывается под землю, становясь неуязвимым для любой атаки, кроме Землетрясения. На втором ходе монстр выталкивает большой кусок земли прямо из-под ног противника.

Монстры с атакой в: TM & HMРазвитие
#004 Пламби
TM 28
#005 Пламберт
TM 28
#006 Огнекрыл
TM 28
#007 Бранзер
TM 28
#008 Бранторн
TM 28
#009 Бранезавр
TM 28
#019 Пискун
TM 28
#020 Крыскун
TM 28
#023 Ополоз
TM 28
#024 Гюрзар
TM 28
#025 Ваттон
TM 28
#026 Силоватт
TM 28
#027 Кроут
c 30 ур. | TM 28
#028 Кроттор
c 33 ур. | TM 28
#029 Нинья
TM 28
#030 Нинорьетта
TM 28
#031 Нинорейна
TM 28
#032 Ниньо
TM 28
#033 Нинорино
TM 28
#034 Нинорей
TM 28
#035 Эстерелла
TM 28
#036 Астерелла
TM 28
#037 Ракода
TM 28
#038 Ракуна
TM 28
#039 Джипсон
TM 28
#040 Сонсонг
TM 28
#046 Листотел
TM 28
#047 Листвотел
TM 28
#050 Потат
c 31 ур. | TM 28
#051 Потатат
c 35 ур. | TM 28
#052 Мукун
TM 28
#053 Мурысь
TM 28
#054 Болютка
TM 28
#055 Акваус
TM 28
#056 Малор
TM 28
#057 Лемурил
TM 28
#058 Огнепси
TM 28
#059 Огнедзиси
TM 28
#060 Капель
TM 28
#061 Водель
TM 28
#062 Грозель
TM 28
#066 Рокиб
TM 28
#067 Рокибор
TM 28
#068 Квадроки
TM 28
#074 Скалоб
TM 28
#075 Ураллер
TM 28
#076 Эверестор
TM 28
#079 Дудося
TM 28
#080 Лаголаг
TM 28
#088 Слизень
TM 28
#089 Грязень
TM 28
#095 Рошер
c 43 ур. | TM 28
#098 Шримпер
TM 28
#099 Злобстер
TM 28
#104 Бонозавр
TM 28
#105 Скуллозавр
TM 28
#108 Эвилик
TM 28
#111 Булавир
TM 28
#112 Булаврон
TM 28
#115 Кугу-мама
TM 28
#127 Дирбаг
TM 28
#133 Эво
TM 28
#134 Аквалит
TM 28
#135 Вольталит
TM 28
#136 Фларелит
TM 28
#140 Лобит
TM 28
#141 Трелоби
TM 28
#151 Геном
TM 28
#155 Сизль
TM 28
#156 Фозис
TM 28
#157 Сизелам
TM 28
#158 Грен
TM 28
#159 Гренуль
TM 28
#160 Гренидра
TM 28
#161 Джорбик
TM 28
#162 Мармаус
TM 28
#165 Лептибаг
TM 28
#166 Кокцинус
TM 28
#167 Рахнус
TM 28
#168 Арахнус
TM 28
#173 Стрелла
TM 28
#174 Джипсоня
TM 28
#183 Покут
TM 28
#184 Мажиринко
TM 28
#185 Древень
TM 28
#186 Ливнель
TM 28
#190 Чухват
TM 28
#194 Илполь
TM 28
#195 Омутоль
TM 28
#196 Люксеолит
TM 28
#197 Нокталит
TM 28
#199 Бсодинг
TM 28
#204 Кнур
TM 28
#205 Кнурр
TM 28
#206 Дуняш
TM 28 | c 31 ур.
#207 Скорпимер
TM 28
#208 Грошар
c 43 ур. | TM 28
#209 Битав
TM 28
#210 Крачав
TM 28
#213 Джуснель
TM 28
#214 Буллбаг
TM 28
#215 Демот
TM 28
#216 Коафи
TM 28
#217 Коалень
TM 28
#220 Ленси
TM 28
#221 Ленсерино
TM 28
#222 Кореллик
TM 28
#237 Шадо-Топ
TM 28
#243 Громмар
TM 28
#244 Фламмар
TM 28
#245 Гидррар
TM 28
#246 Пылизар
TM 28
#247 Ракоккон
TM 28
#248 Пескозавр
TM 28
#252 Прутти
TM 28
#253 Стиклиф
TM 28
#254 Гинкгон
TM 28
#255 Карптах
TM 28
#256 Хрустер
TM 28
#257 Фанагал
TM 28
#258 Зумфи
TM 28
#259 Бростырь
TM 28
#260 Мортортл
TM 28
#261 Лайкун
TM 28
#262 Арркун
TM 28
#263 Путун
TM 28
#264 Полкет
TM 28
#273 Корнис
TM 28
#274 Лифуду
TM 28
#275 Легбамор
TM 28
#290 Полиста
c 37 ур. | TM 28
#291 Ассоса
TM 28
#292 Приманус
TM 28
#296 Дав-Чи
TM 28
#297 Толко-Чи
TM 28
#300 Кнос
TM 28
#301 Кноель
TM 28
#302 Бугибум
TM 28
#304 Ферон
TM 28
#305 Феронт
TM 28
#306 Феромор
TM 28
#322 Огнесёл
TM 28
#323 Вулкемел
TM 28
#327 Иври
TM 28
#328 Зубант
c 19 ур. | TM 28
#329 Зуоза
TM 28
#330 Фасетон
TM 28
#335 Мангусто
TM 28
#336 Питонстр
TM 28
#341 Крак
TM 28
#342 Клешираб
TM 28
#343 Фатон
TM 28
#344 Миражан
TM 28
#347 Кафард
TM 28
#348 Кафардор
TM 28
#352 Колорон
TM 28
#377 Роколем
TM 28
#383 Тьеррадон
TM 28
#390 Пламуар
TM 28
#391 Пламиан
TM 28
#392 Пламиафан
TM 28
#393 Дельпи
TM 28
#394 Дельфойл
TM 28
#395 Ирродель
TM 28
#399 Мабобр
TM 28
#400 Боброн
TM 28
#408 Скулкер
TM 28
#409 Архаскулл
TM 28
#410 Прадеф
TM 28
#411 Архармор
TM 28
#413 Баллобаг
TM 28
#417 Сквиспарк
TM 28
#418 Аскал
TM 28
#419 Ардыв
TM 28
#423 Сквоозень
TM 28
#424 Аббират
TM 28
#427 Кролли
TM 28
#428 Кронилла
TM 28
#431 Пуркит
TM 28
#432 Фурркит
TM 28
#434 Сниффи
TM 28
#435 Сниффун
TM 28
#438 Кустень
TM 28
#443 Сандус
c 31 ур. | TM 28
#444 Сандул
c 40 ур. | TM 28
#445 Сандулла
c 40 ур. | TM 28
#447 Кунно
TM 28
#448 Куннар
TM 28
#449 Пескомот
c 19 ур. | TM 28
#450 Пустыномот
c 19 ур. | TM 28
#451 Жалоон
TM 28
#452 Ядострел
TM 28
#453 Кваяд
TM 28
#454 Ядар
TM 28
#461 Девилот
TM 28
#463 Дэвилик
TM 28
#464 Булавор
TM 28
#466 Вольтозавр
TM 28
#470 Терралит
TM 28
#471 Гласеолит
TM 28
#472 Скорпетер
TM 28
#473 Ленсирон
TM 28
#485 Вулкантрум
TM 28
#501 Дингвин
TM 28
#502 Кикфлип
TM 28
#503 Твинфин
TM 28
#504 Крысуррил
TM 28
#505 Сурикрыс
TM 28
#506 Мимипёс
TM 28
#507 Хмурпес
TM 28
#508 Сербернос
TM 28
#511 Зеленос
TM 28
#512 Зеленяма
TM 28
#513 Краснос
TM 28
#514 Красняма
TM 28
#515 Голунос
TM 28
#516 Голуняма
TM 28
#529 Лидрилл
c 19 ур. | TM 28
#530 Дриллгрос
c 19 ур. | TM 28
#531 Мулму
TM 28
#532 Юниор
TM 28
#533 Камесор
TM 28
#534 Викториор
TM 28
#537 Сапантан
TM 28
#538 Брут
TM 28
#539 Фат
TM 28
#545 Асселида
TM 28
#551 Варк
TM 28 | c 31 ур.
#552 Даркан
c 32 ур. | TM 28
#553 Бархаран
TM 28 | c 32 ур.
#554 Тотер
TM 28
#555 Тотерин
TM 28
#557 Рокмит
TM 28
#558 Скалмит
TM 28
#559 Джидзю
TM 28
#560 Джитсудзю
TM 28
#564 Дреласт
TM 28
#565 Аквартл
TM 28
#566 Птарх
TM 28
#567 Птархон
TM 28
#570 Ренур
TM 28
#571 Ренуард
TM 28
#572 Кларина
TM 28
#573 Кларетта
TM 28
#610 Мачетик
TM 28
#611 Ачетон
TM 28
#612 Гилионатор
TM 28
#613 Айсхог
TM 28
#614 Хеджайс
TM 28
#618 Грандинг
TM 28
#619 Юн-До
TM 28
#620 Юн-Фу
TM 28
#621 Клодар
TM 28
#624 Трапар
TM 28
#625 Капканг
TM 28
#631 Мурмофаг
TM 28
#632 Мурмант
c 31 ур. | TM 28
#645 Нотал
TM 28
#650 Паппинат
TM 28
#651 Дэкорн
TM 28
#652 Скордог
TM 28
#656 Келпи
TM 28
#657 Тенги
TM 28
#658 Гиппотон
TM 28
#659 Рарраб
c 33 ур. | TM 28
#660 Диггод
TM 28 | c 37 ур.
#667 Фрыкон
TM 28
#668 Прайдор
TM 28
#672 Голиф
TM 28
#673 Голиафо
TM 28
#674 Айлур
TM 28
#675 Айлурот
TM 28
#676 Перромаль
TM 28
#678 Митадо
TM 28
#688 Анемон
TM 28
#689 Рификус
TM 28
#694 Саннел
TM 28
#695 Саннелен
TM 28
#696 Динозябра
TM 28
#697 Динодонт
TM 28
#700 Фейрилит
TM 28
#701 Ванакаури
TM 28
#702 Волшбан
TM 28
#708 Трухля
TM 28
#709 Трупень
TM 28
#718 Снеколос
TM 28 | c 10 ур.
#736 Базз
c 28 ур.
#737 Баобазз
c 37 ур.
#738 Искразз
c 37 ур.
#843 Игнис
TM 28
#844 Шахмаран
TM 28
#854 Зонид
TM 28
#855 Зоратор
TM 28